Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
16.09.2022 r. o wydaniu postanowienia o odmowie
zawieszenia postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Lokalizacja instalacji do
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice”

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Katarzyna Błachnio | Data wprowadzenia: 2022-09-19 12:48:30 | Data modyfikacji: 2022-09-19 13:48:32.
Data wprowadzenia: 2022-09-19 12:48:30
Data modyfikacji: 2022-09-19 13:48:32
Autor: Katarzyna Błachnio
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
« powrót