Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
28.09.2022 r. w sprawie wydania Postanowienia o
nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (stacja
transformatorowa, lnie kablowe nN SN)” na
działce nr ew. 70 obręb Dziecinów, gmina
Sobienie-Jeziory” oraz Postanowienia o
zawieszeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (stacja
transformatorowa, lnie kablowe nN SN)” na
działce nr ew. 70 obręb Dziecinów, gmina
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Katarzyna Błachnio | Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:46:19 | Data modyfikacji: 2022-09-30 12:05:37.
Data wprowadzenia: 2022-09-30 11:46:19
Data modyfikacji: 2022-09-30 12:05:37
Autor: Katarzyna Błachnio
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
« powrót