Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 05.10.2022 r. w sprawie wydania Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, linie kablowe nN SN)” na działce nr ew. 216 obręb Dziecinów, gmina Sobienie-Jeziory” oraz Postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, lnie kablowe nN SN)” na działce nr ew. 216 obręb Dziecinów, gmina Sobienie-Jeziory
2022-10-07 07:23:49
  ...więcej

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOBIENIE-JEZIORY na lata 2023-2030 - zapraszamy do wypełnienia ANKIETY
2022-10-03 17:04:54
Szanowni Państwo, Gmina Sobienie-Jeziory rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030. W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardy  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 28.09.2022 r. w sprawie wydania Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, lnie kablowe nN SN)” na działce nr ew. 70 obręb Dziecinów, gmina Sobienie-Jeziory” oraz Postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, lnie kablowe nN SN)” na działce nr ew. 70 obręb Dziecinów, gmina Sobienie-Jeziory
2022-09-30 11:46:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 22.09.2022r. WI-I.747.4.4.2021.IK1 zm.
2022-09-28 08:51:51
  ...więcej

Zaproszenie na warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2023-2030
2022-09-27 10:44:09
  ...więcej

Informacja z dn. 22.09.2022r. o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego
2022-09-22 15:28:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 16.09.2022 r. o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice”
2022-09-19 12:48:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2022-09-16 20:07:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku magazynowo-usługowego, zakład produkcji opakowań tekturowych na dz. nr ew. 639 obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory”
2022-09-16 08:12:19
  ...więcej

Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania pn. „VII KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DZIECINÓW 2022”
2022-09-12 17:02:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7841.4.4.2022.JB
2022-09-09 14:48:47
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 roku
2022-08-30 12:56:27
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 24.08.2022 r. Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o postanowieniu i wydanej decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.04.2022
2022-08-29 16:31:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.15.2022.JK z dnia 24.08.2022 r.
2022-08-25 15:57:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 18.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, linie kablowe nN i sS)”
2022-08-22 09:39:26
  ...więcej

Dodatek węglowy
2022-08-18 08:56:37
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, linie kablowe nN i sS)”
2022-08-12 12:08:18
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sobienie-Jeziory
2022-08-05 13:29:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 3/L/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej
2022-07-18 15:49:50
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2022 r.
2022-07-18 10:12:54
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 343
poprzednie     następne