Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 24.06.2022r.
2022-07-07 18:22:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej nN – 0,23 kV z elementami oświetlenia ulicznego
2022-07-07 18:18:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.15.2022.JK z dnia 04.07.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę
2022-07-06 13:22:00
  ...więcej

Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
2022-06-23 13:55:40
  ...więcej

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 2735W w Warszawicach
2022-06-22 08:37:58
  ...więcej

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 roku
2022-06-21 07:42:55
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2022 roku
2022-06-13 15:37:42
  ...więcej

Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza
2022-06-13 15:29:44
  ...więcej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia w 2021 roku
2022-06-02 10:50:44
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej
2022-06-02 08:08:09
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2022 roku
2022-05-31 14:08:54
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Warszawska
2022-05-31 13:47:56
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Piwonińska
2022-05-31 13:44:54
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 26.05.2022 r. o wydanej decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przebudową PE lub PVC o średnicy 160mm na działkach o nr ew. 368, 369, 194, 147 obr. Szymanowice Duże gm. Sobienie-Jeziory
2022-05-27 13:33:37
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice”
2022-05-18 07:49:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2022-05-02 09:41:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowo-usługowego, zakład produkcji opakowań tekturowych, na dz. nr ew. 639 obręb 0022 Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory”
2022-04-28 14:41:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przebudową
2022-04-13 12:28:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w sprawie wydania decyzji znak OŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory”
2022-04-12 11:02:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 30.03.2022r.
2022-04-08 08:09:57
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 343
poprzednie     następne