bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Regulamin organizacyjny strona główna 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022
ROKU

HARMONOGRAM pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:32:00 | Data modyfikacji: 2021-12-22 09:34:26.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 10:29:57.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2020

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 10:25:38 | Data modyfikacji: 2021-03-29 10:26:53.
SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY

INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 11:18:09 | Data modyfikacji: 2021-01-08 11:20:38.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021
ROKU

HARMONOGRAM pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:37:29 | Data modyfikacji: 2020-12-23 12:39:00.
Wykaz podmiotów zajmujących się wywozem
nieczystości ciekłych (posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych)

POBIERZ WYKAZ

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 10:28:35 | Data modyfikacji: 2020-11-23 10:29:33.
Wykaz podmiotów zajmujących się wywozem
odpadów komunalnych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory (posiadających wpis do
działalności regulowanej)

POBIERZ WYKAZ

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-11-23 10:26:25 | Data modyfikacji: 2020-11-23 10:27:34.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2020-05-04 11:30:53 | Data modyfikacji: 2020-05-04 11:31:53.
AKTUALIZACJA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK
2019

TREŚĆ AKTUALIZACJI ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:42:12 | Data modyfikacji: 2021-06-28 13:43:46.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2019

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 11:37:07 | Data modyfikacji: 2020-04-30 11:38:00.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020
ROKU

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:21:00 | Data modyfikacji: 2019-12-11 14:21:46.
WYKAZ PODMIOTÓW zajmujących się wywozem
odpadów komunalnych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory (posiadających wpis do
działalności regulowanej)

WYKAZ pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:05:56 | Data modyfikacji: 2020-11-23 10:25:31.
INFORMACJA - WIELKOŚĆ POJEMNIKA

INFORMACJA word

INFORMACJA pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:49:27 | Data modyfikacji: 2019-09-04 11:52:18.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE
VII-XII.2019

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-06-14 09:40:53 | Data modyfikacji: 2019-06-14 09:41:46.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:02:42 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:03:13.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH W
2017 ROKU

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Bąk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:57:32 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:14:09.
TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNLANYCH STAŁYCH I
SUROWCÓW WTÓRNYCH W 2017 ROKU NA TERENIE GMINY
SOBIENIE-JEZIORY

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Bąk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:59:56 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:18:53.
AZBEST

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Oświadczenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:19:08 | Data modyfikacji: 2020-01-17 14:40:45.
Wykaz jednostek zajmujących się wywozem odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie
gminy Sobienie-Jeziory

WYKAZ pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:23:12 | Data modyfikacji: 2019-05-13 15:04:25.
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY UZYSKALI DECYZJĘ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
WYTWARZANYMI W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:25:44 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:30:01.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja do wydruku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja word

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:38:59 | Data modyfikacji: 2019-09-04 11:48:10.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2018

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:38:19 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:38:51.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:07:45 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:08:41.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2017

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:37:16 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:37:44.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:06:36 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:07:23.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2016

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:35:20 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:35:45.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:05:03 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:06:08.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2015

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:33:46 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:34:41.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:03:44 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:04:36.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2014

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:32:33 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:33:04.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:02:13 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:03:10.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK 2013

TREŚĆ ANALIZY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:14:39 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:25:30.
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA PODSTAWIE ART. 3
UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:00:17 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:01:39.
AKTUALIZACJA ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ROK
2019
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:33:52.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022
ROKU
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:29:10.
Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:29:10
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl