bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 

Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 14:17:42 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:18:45.
Informacja z wykonania zadań zleconych
powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w
budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:09:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:10:22.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:07:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:08:25.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:56:39 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:05:32.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 czerwca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:07:28 | Data modyfikacji: 2018-08-06 16:08:42.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 15:59:28 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:03:08.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 marca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:18:39 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:19:58.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 10:23:48 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:24:44.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:58:46 | Data modyfikacji: 2017-11-21 11:59:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 10:33:10 | Data modyfikacji: 2017-09-27 10:49:38.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:07:08.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:08:08 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:10:46.
Realizacja zadań zleconych i powierzonych z
zakresu administracji rządowej oraz zadań
publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie
Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017r.

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:11:06 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:14:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:24:13 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:27:12.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-26 08:08:44 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:11:58.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 rok

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03.
Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54
Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03
Autor: Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl