bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Opinie RIO strona główna 
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 07:49:19 | Data modyfikacji: 2020-07-29 07:50:45.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2019 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:56:50 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:00:31.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2019 r.

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:54:03 | Data modyfikacji: 2020-06-17 09:55:54.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-26 10:41:47.
Informacja o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory
za rok 2019

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-04-27 09:24:15 | Data modyfikacji: 2020-04-27 09:25:01.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 09:51:42 | Data modyfikacji: 2020-03-09 10:19:11.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:54:30 | Data modyfikacji: 2019-10-22 12:56:25.
Informacja z wykonania zdań zleconych za I
półrocze 2019r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:19:25.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2019r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:14:43 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:16:34.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2019r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:10:57 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:14:18.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:24:49 | Data modyfikacji: 2019-07-25 07:25:48.
Informacja o realizacji zadań zleconych
powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w
budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Treść informacji o realizacji zadań zleconych powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:46:23 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:48:04.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok - część opisowa

Załączniki do Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:43:52 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:45:36.
Informacja o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory
za 2018 rok

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:42:41 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:43:08.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok - część opisowa

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:37:49 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:41:59.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 grudnia 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:21:45 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:22:18.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 14:17:42 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:18:45.
Informacja z wykonania zadań zleconych
powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w
budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:09:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:10:22.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:07:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:08:25.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:56:39 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:05:32.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 czerwca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:07:28 | Data modyfikacji: 2018-08-06 16:08:42.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 15:59:28 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:03:08.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 marca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:18:39 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:19:58.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 10:23:48 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:24:44.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:58:46 | Data modyfikacji: 2017-11-21 11:59:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 10:33:10 | Data modyfikacji: 2017-09-27 10:49:38.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:07:08.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:08:08 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:10:46.
Realizacja zadań zleconych i powierzonych z
zakresu administracji rządowej oraz zadań
publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie
Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017r.

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:11:06 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:14:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:24:13 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:27:12.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-26 08:08:44 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:11:58.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 rok

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03.
Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54
Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03
Autor: Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl