bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie-Jeziory strona główna 
Przebudowa drogi gminnej w m. Piwonin

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I. - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa z oznakowaniem

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Orientacja

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekroje

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 7/ZP/2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2017-08-11 14:09:31 | Data modyfikacji: 2017-09-05 07:50:58.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory do placówki oświatowej w
Otwocku w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie

Opis przedniotu zamówienia

SIWZ - instrukcje

Zał.1 - formularz ofertowy

Zał.2 - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Zał.3 - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał.4 - ośw. grupa kapitałowa

Zał.5- doświadczenie

Zał.6 - wykaz personelu

Zał.7 - wykaz sprzętu

Zał.8 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 6/ZP/2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 13:19:03 | Data modyfikacji: 2017-08-10 09:57:15.
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Ogłoszenie

SIWZ - instrukcja

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał.2 - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Zał.3 - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał.4 - ośw. dot. grupy kapitałowej

Zał.5- doświadczenie

Zał.6 - wykaz personelu

Zał.7 - wykaz sprzętu

Zał.8 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 5/ZP/2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-07-19 11:43:21 | Data modyfikacji: 2017-07-19 11:44:54.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I. - SIWZ instrukcje

Cz. II - Załączniki - 1. Formularz ofertowy

Cz. II - Załączniki - 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - 4. Oświadczenie o zgodności z PN-EN

Cz. II - Załączniki - 5. Oświadczenie grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - 6. Wykaz osób

Cz. II - Załączniki - 7. Wykaz robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - 8. Wzór umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 1. Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 2. Projekt budowlany

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 3. Zestawienie materiałów

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 4. Zagospodarowanie terenu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 5. Rysunki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 6. Geologia

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa 4.ZP.2017

 Odpowiedzi na pytania.pdf

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:26:07 | Data modyfikacji: 2017-08-17 11:05:50.
Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Szczegółowy opis

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa Nr 3.ZP.2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:29:42 | Data modyfikacji: 2017-07-04 14:17:29.
Przebudowa drogi gminnej w m. Gusin

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis do projektu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Orientacja

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekroje

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny 1

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny 2

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Tabela wyrównania

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt organizacji ruchu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Organizacja ruchu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Wykaz znaków

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa Nr 2/ZP/2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:28:15 | Data modyfikacji: 2017-06-20 11:41:44.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Ogłoszenie

SIWZ instrukcje

Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w podstępowaniu

Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Zał nr 5 - Wzór wykazu dostaw

Zał nr 6 - Wykaz miejscowości

Zał. nr 7 - Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

UMOWA NR 1/ZP/2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:24:05 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:37:18.
Data wprowadzenia: 2017-03-07 11:24:05
Data modyfikacji: 2017-04-05 13:37:18
Autor: Danuta Zaremba
ObowižEzuje od: 2017-03-07
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl