bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Przetargi strona główna 
2018 ROK
Przebudowa drogi gminnej w m. Szymanowice Duże 

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-02-26 16:19:03 | Data modyfikacji: 2018-03-14 13:13:22.
Budowa placu rekreacji w m. Siedzów 

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowyumowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 1. Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 2. Projekt zagospodarowania działki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 3. Rzut boiska

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 4. Ogrodzenie przekrój A-A

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 5. Boisko wielofunkcyjne przekrój B-B

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 6. Fundamenty

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 7. Odwodnienie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 8.Boisko do piłki ręcznej

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 9. Boisko do siatkówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 10. Boisko do tenisa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 11. Boisko do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 12. Urządzenia 3 szt.

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 13. Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 14. Strona tytułowa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 15. Szczegółowe specyfikacje techniczne

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 16. Zaświadczenie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:12:55 | Data modyfikacji: 2018-03-05 16:06:43.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory 

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - 3.Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wykaz miejscowości

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 1/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22 | Data modyfikacji: 2018-02-22 13:59:29.

Zobacz:
 2018 ROK .  2017 ROK .  ARCHIWUM . 
Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22
Data modyfikacji: 2018-02-22 13:59:29
Autor: Danuta Zaremba
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl