bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Podatki i opłaty lokalne
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl