bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 grudnia 2022 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2023-01-04 11:37:50 | Data modyfikacji: 2023-01-04 11:38:42.
Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 02.12.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku elektrycznego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:14:29 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:42:50.
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 01.12.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku elektrycznego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:14:09 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:42:00.
Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 listopada 2022 r. w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko
urzędnicze

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-11-22 10:39:58 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:07:14.
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14 listopada 2022 r w
sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023
Gminy Sobienie-Jeziory i projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2023-2026

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2023 rok

Projekt Zał. Tabela Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2023 r.

Projekt Zał. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Projekt Zał. Tabela Nr 3 Fundusz sołecki na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 5 PPiRP Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zadań zleconych w 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 7 System gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekt UZASADNIENIE do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r

Projekt Załącznik Nr 1 dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2023

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-17 08:30:47 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:07:31.
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 09.11.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracownika do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji
wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla
gospodarstw domowych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:13:45 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:41:08.
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 03.11.2022 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali w
budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:11:02 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:40:25.
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 03 listopada 2022 r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu Konkursu
Plastyczno-Fotograficznego "Gmina Sobienie-Jeziory
w Twoich oczach"

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Regulamin Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Gmina Sobienie-Jeziory w Twoich oczach"

Zał. nr 1 Karta zgłoszenia

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-04 11:07:41 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:07:58.
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 października 2022 r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu Biegu
Niepodległości w Gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Regulamin Biegu Niepodległości

Zał. nr 1 Oświadczenie rodzica

Zał. nr 2 Oświadczenie Uczestnika

Zał. nr 3 Klauzula informacyjna RODO

Mapa biegu 730m

Mapa biegu 1918m

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-25 13:57:32 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:08:24.
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 19.10.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze
stanowisko urzędnicze

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:10:43 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:39:45.
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 12.10.2022 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w sprawie
projektu „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2023”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:10:14 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:38:55.
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 27.09.2022 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2023-2030

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:09:58 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:37:04.
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 22.09.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:09:42 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:36:18.
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21.09.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku dla gospodarstw domowych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:09:11 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:35:35.
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 września 2022 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-23 15:12:00 | Data modyfikacji: 2022-09-23 15:14:08.
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 2 września 2022 r. w
sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Sewerynów

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-02 12:12:10 | Data modyfikacji: 2022-09-02 12:15:36.
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 sierpnia 2022 r. w
sprawie informacji z wykonani budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za I półrocze 2022 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Informacja o kształtowaniu WPF Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022 r.

Informacja o kształtowaniu WPF Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022 r. - załączniki

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. - załączniki

Informacja z wykonania budżetu SPZOZ w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2022 r.

Informacja z wykonania planu finansowego GBP za I połrocze 2022 r.

Informacja z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 09:21:27 | Data modyfikacji: 2022-09-07 09:47:14.
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29.08.2022 r. w sprawie
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Sobienie Kiełczewskie Drugie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:04:49 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:34:55.
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26.08.2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:04:15 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:34:13.
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23.08.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:03:35 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:33:27.
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 22.08.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:03:19 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:32:40.
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17.08.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku węglowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:02:56 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:31:49.
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17.08.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:02:33 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:30:44.
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17.08.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:02:10 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:29:44.
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17.08.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:01:47 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:29:01.
ZARZĄDZENIE Nr 38/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2022 roku w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. - REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2022-07-19 08:20:57 | Data modyfikacji: 2022-07-19 08:29:56.
Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 04.07.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:01:18 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:28:17.
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 22.06.2022 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach za
2021 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:00:51 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:27:32.
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15.06.2022 r. w sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie zasad organizacji
dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 13:00:22 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:26:42.
Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 maja 2022 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za 2021 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-05-31 16:45:59 | Data modyfikacji: 2022-05-31 16:47:11.
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. do Zarządzenia - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-06-09 08:27:10 | Data modyfikacji: 2022-12-05 13:18:57.
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie
wprowadzenie regulaminu II Rajdu Rowerowego
„Szlakiem Gminy Sobienie-Jeziory”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. - Regulamin II Rajdu Rowerowego „Szlakiem Gminy Sobienie-Jeziory”

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-05-11 10:32:59 | Data modyfikacji: 2022-05-11 13:47:40.
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 kwietnia 2022 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2021
rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach
za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:56:40 | Data modyfikacji: 2022-05-10 11:34:39.
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21.04.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do wydawania
decyzji administracyjnych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:59:36 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:25:52.
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14.04.2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 49/2017
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminy kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:59:06 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:24:56.
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 7 kwietnia 2022 r. w
sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-07 14:21:21 | Data modyfikacji: 2022-04-07 14:23:48.
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 04.04.2022 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory oraz określenia upoważnienia do
podejmowania innych czynności

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:53:37 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:15:07.
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23.03.2022 r. w sprawie
powołania Zastępcy Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:58:43 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:24:07.
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18.03.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do prowadzenia
postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia
pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:58:21 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:23:14.
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie
zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:37:03 | Data modyfikacji: 2022-03-24 12:38:12.
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 12:33:13 | Data modyfikacji: 2022-03-24 12:34:11.
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 01.03.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowań oraz
wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w
sprawach dodatków osłonowych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:57:53 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:22:11.
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 01.03.2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:57:36 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:21:12.
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 01.03.2022 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:57:16 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:20:11.
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 01.03.2022 r. w sprawie
powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:56:56 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:18:49.
Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28.02.2022 r. w sprawie
powołania Komisji do rozpatrzenia ofert
składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w ramach
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:56:32 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:17:57.
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 lutego 2022 r. w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:52:37 | Data modyfikacji: 2022-03-11 11:53:55.
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 lutego 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-03-15 14:57:09 | Data modyfikacji: 2022-03-15 14:59:10.
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11.02.2022 r. w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:55:58 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:16:54.
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie
wyborów Sołtysa i członka Rady Sołeckiej
Sołectwa Warszawice

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-09 11:56:17 | Data modyfikacji: 2022-02-09 11:59:00.
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 1 lutego 2022 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2022.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. - OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2022-02-01 14:50:08 | Data modyfikacji: 2022-02-01 14:54:22.
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28.01.2022 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do
prowadzenia postępowań i wydawania
rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych
oraz wydawania zaświadczeń

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-28 12:55:31 | Data modyfikacji: 2022-12-28 13:15:57.
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 27 stycznia 2022 r. w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:46:42 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:58:11.
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 27 stycznia 2022 roku w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-27 10:45:45 | Data modyfikacji: 2022-01-27 10:47:29.
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 stycznia 2022 r. w
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:35:11 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:36:53.
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 stycznia 2022 r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2022/2023

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-25 14:03:21 | Data modyfikacji: 2022-01-25 14:26:18.
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 stycznia 2022 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. - Regulamin pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-28 11:57:03 | Data modyfikacji: 2022-01-28 12:32:10.
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 stycznia 2022 r. w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-07 12:17:12 | Data modyfikacji: 2022-03-07 14:25:55.
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 stycznia 2022 roku w
sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w
Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
covid-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-24 14:17:49 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:22:17.
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 stycznia 2022 r. w
sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach do
prowadzenia postępowań oraz wydawania
rozstzrygnięć, w tym decyzji w sprawach
dodatków osłonowych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-28 11:53:21 | Data modyfikacji: 2022-01-28 11:54:42.
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-12-31 12:52:30 | Data modyfikacji: 2021-12-31 12:54:23.
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2021 r. w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2021-12-31 12:46:16 | Data modyfikacji: 2021-12-31 12:48:10.
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 12 listopada 2021r. w
sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022
Gminy Sobienie- Jeziory i projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022 - 2025

Projekt Załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

Projekt Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:35:08 | Data modyfikacji: 2021-11-12 14:58:28.
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 listopada 2021 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

PROJEKT PROGRAMU DO KONSULTACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:34:04 | Data modyfikacji: 2021-11-10 14:49:05.
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 listopada 2021roku w
sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz administratora systemu
teleinformatycznego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-11-15 10:17:00 | Data modyfikacji: 2021-11-15 11:36:31.
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 sierpnia 2021r. w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2021 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.

Załączniki do Informacji z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Załączniki do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za I półrocze 2021 r.

Informacja z wykonania zdań zleconych za I półrocze 2021 r

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 08:26:07 | Data modyfikacji: 2021-09-10 12:34:04.
ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 lipca 2021 roku w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
Szkół w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-08-02 07:48:22 | Data modyfikacji: 2021-08-02 07:51:37.
ZARZĄRZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 lipca 2021 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2021 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-09-15 14:01:33 | Data modyfikacji: 2021-09-15 14:14:27.
ZARZĄDZENIE NR 32.2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-07-30 12:59:45 | Data modyfikacji: 2021-07-30 13:01:55.
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2021 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:51:35 | Data modyfikacji: 2021-12-28 09:52:58.
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 czerwca 2021 roku w
sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa
systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory i udzielenia akredytacji
bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego
przeznaczonego do przetwarzaniu informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-11-15 10:14:13 | Data modyfikacji: 2021-11-15 10:15:23.
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 czerwca 2021roku w
sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz administratora systemu
teleinformatycznego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-11-15 10:07:32 | Data modyfikacji: 2021-11-15 10:13:36.
ZARZĄDZENIE Nr 25/ 2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2021 r. w
sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony
Informacji Niejawnych, w tym dokumentacji
określającej poziom zagrożeń dla systemu
ochrony informacji niejawnych i instrukcję
określającą sposób i tryb przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” oraz zakres i warunki
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w
celu ich ochrony w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:54:51 | Data modyfikacji: 2021-06-21 13:59:09.
ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17 czerwca 2021 r. w
sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. 1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

Zał. 2 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ODBIERANIU DZIECKA Z PLACÓWKI DYŻURUJĄCEJ W CZASIE WAKACJI

Zał. 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnego opiekuna

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-18 17:33:04 | Data modyfikacji: 2021-06-21 14:00:36.
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 1 czerwca 2021 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2021 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:21:32 | Data modyfikacji: 2021-06-24 12:23:20.
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 maja 2021 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-31 08:03:25 | Data modyfikacji: 2021-05-31 08:05:55.
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego
fanpage’a Gminy Sobienie-Jeziory na portalu
społecznościowym Facebook

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:26:24 | Data modyfikacji: 2021-05-11 14:27:18.
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 maja 2021 roku w
sprawie przeglądu dokumentów zawierających
informacje niejawne w zakresie zmiany, zniesienia
lub zachowania klauzuli tajności
„zastrzeżone” oraz zmiany okresu ochrony

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 10:56:29 | Data modyfikacji: 2021-05-05 11:07:39.
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 kwietnia 2021r. w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2021 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-05 11:04:36 | Data modyfikacji: 2021-05-05 11:05:59.
ZARZĄDZENIE NR 16.2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-05 07:41:15 | Data modyfikacji: 2021-05-05 07:59:19.
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 marca 2021r. w sprawie
zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2021r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-18 10:40:59 | Data modyfikacji: 2021-05-18 10:42:05.
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 marca 2021 roku w
sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory w 2021 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-29 13:40:39 | Data modyfikacji: 2021-03-29 13:54:55.
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 8 marca 2021 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-08 08:56:19.
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 marca 2021 roku w
sprawie wyborów sołtysa sołectwa Sobienie
Biskupie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-05 08:55:32 | Data modyfikacji: 2021-03-05 08:57:33.
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 1 marca 2021 roku w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:19:48 | Data modyfikacji: 2021-04-08 09:23:20.
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 lutego 2021 r. w
sprawie przygotowania do funkcjonowania w systemie
kierowania bezpieczeństwem narodowym w
województwie mazowieckim Stanowiska Kierowania
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w stałej siedzibie
i w zapasowym miejscu pracy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA

ZAŁ. NR 2 DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2021-02-25 12:28:14 | Data modyfikacji: 2021-02-25 12:31:42.
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 stycznia 2021 roku w
sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw
dostępności

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:50:06 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:52:41.
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 stycznia 2021 roku w
sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta
Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 27 listopada 2020
roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu pracy
rotacyjnej stanowisk pracy w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-02 08:51:21 | Data modyfikacji: 2021-02-02 12:49:07.
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 stycznia 2021 roku w
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla
Gminy Sobienie-Jeziory do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-02 08:40:07 | Data modyfikacji: 2021-02-02 08:42:56.
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 stycznia 2021 r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2021/2022

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-25 11:32:41 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:41:02.
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 stycznia 2021 r. w
sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:28:02 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:41:44.
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 grudnia 2020 roku w
sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory i udzielenia mu upoważnień

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:04:29 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:05:21.
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 grudnia 2020 roku w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:37:52 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:39:05.
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 grudnia 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:29:39 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:31:43.
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 14 grudnia 2020 r. w
sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy
Sobienie-Jeziory do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory oraz określenia upoważnienia do
podejmowania innych czynności

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:16:19 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:23:04.
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 grudnia 2020 roku w
sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach w
2020 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:24:32 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:26:53.
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 listopada 2020 roku w
sprawie w sprawie ustalenia regulaminu pracy
zdalnej w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:27:23 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:28:17.
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 listopada 2020 roku w
sprawie wprowadzenia zasad i trybu obsady
rotacyjnej stanowisk pracy Urzędu Gminy w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:30:34 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:31:34.
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 listopada 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 12:01:30 | Data modyfikacji: 2021-02-03 12:04:15.
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 listopada 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:17:47 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:42:24.
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 12 listopada 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:26:38 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:27:56.
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 12 listopada 2020 roku w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:23:26 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:25:03.
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 12 listopada 2020r. w
sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok
2021 Gminy Sobienie- Jeziory i projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2021-2024

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:34:07 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:36:04.
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:21:44.
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej
na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:18:38 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:19:50.
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 8 października 2020 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-10-08 15:00:45 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:42:58.
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 8 października 2020 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:15:33 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:16:36.
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 8 października 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:15:53 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:43:20.
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 września 2020 r. w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:26:57 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:43:43.
ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 września 2020 roku w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za I półrocze 2020r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:27:43 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:44:08.
ZARZĄDZENIE Nr 38/20 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 września 2020 r. w
sprawie stanowiska kierowania i zapasowego
miejsca pracy w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w gminie
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:48:03 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:45:06.
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 sierpnia 2020 r. w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:40:53 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:42:00.
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 sierpnia 2020 r. w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:44:05 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:45:03.
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:29:43 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:45:48.
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 20 sierpnia 2020 r. w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:30:48 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:46:18.
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 lipca 2020 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach za 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:46:54 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:51:32.
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 lipca 2020 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-04 07:39:28 | Data modyfikacji: 2021-02-04 07:40:50.
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie
zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:22:53 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:46:53.
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 08:25:53 | Data modyfikacji: 2020-07-27 08:27:12.
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 czerwca 2020 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - RAPORT O STANIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ZA 2019 ROK

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:08:07 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:48:00.
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 26 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:38:21 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:48:48.
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 26 czerwca 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:47:33 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:49:16.
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 8 czerwca 2020r. w
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla
Gminy Sobienie-Jeziory do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-07 11:56:16 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:50:26.
ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego za rok 2019

TREŚC ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:34:14 | Data modyfikacji: 2020-05-28 12:37:08.
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 25 maja 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:00:32 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:51:31.
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:45:36 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:52:07.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 maja 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:10:06 | Data modyfikacji: 2021-05-13 08:53:10.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 4 maja 2020 roku w
sprawie uchylenia zakazu handlu na Targowisku
Gminnym w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Mały
Rynek 10

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:58:48 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:53:40.
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2020 r. w
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:03:25 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:07:35.
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 29 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:20:10 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:54:24.
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:16:43 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:54:50.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 kwietnia 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-04-22 11:16:34 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:55:15.
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 marca 2020 r. w
sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Sobienie- Jeziory za 2019 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach
za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-02-03 11:56:55 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:58:18.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 marca 2020 r. w
sprawie zakazania korzystania z gminnych boisk,
terenów sportowych, publicznych placów zabaw
oraz siłowni zewnętrznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:13:28 | Data modyfikacji: 2020-03-24 15:15:41.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 marca 2020 roku w
sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku
Gminnym w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Mały
Rynek 10 w związku z zagrożeniem COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:20:21 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:27:00.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 marca 2020 roku w
sprawie przedstawienia Dyrektorowi Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach
rekomendacji w zakresie ograniczenia
działalności tej jednostki i jej filii w
miejscowości Dziecinów w związku z
zapobieganiem potencjalnym zarażeniom
koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:23:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:34:51.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 16 marca 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach w
związku z zagrożeniem COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:52:12 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:27:23.
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do rozpatrzenia ofert
składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w ramach
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:08:58 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:56:25.
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 lutego 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:32:00 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:56:53.
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 lutego 2020 roku w
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:32:56 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:57:19.
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 14 lutego 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:00:26 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:57:49.
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 lutego 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:07:49 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:58:24.
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 5 lutego 2020 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:57:46 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:59:07.
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 5 lutego 2020 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:56:03 | Data modyfikacji: 2021-01-26 09:59:50.
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 stycznia 2020r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2020/2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-27 15:08:13 | Data modyfikacji: 2021-02-03 11:34:55.
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 14 stycznia 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:53:46 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:00:27.
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 stycznia 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:56:09 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:01:50.
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 stycznia 2020 roku w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:50:55 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:02:26.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 31 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:39:41 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:40:51.
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 grudnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:36:41 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:37:51.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:37:08 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:38:07.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 13 grudnia 2019 roku w
sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:34:30 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:35:29.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 12 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:31:30 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:32:26.
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 12 grudnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:32:38 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:34:16.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 28 listopada 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:28:56 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:30:19.
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:33:28 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:44:45.
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 listopada 2019 r. w
sprawie zmiany harmonogramu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej w sołectwach gminy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:25:53 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:30:52.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy w Sobieniach
Jeziorach z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania
wniosków o pomoc materialną o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy
kolegiów

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:24:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:26:40.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14 listopada 2019r. w
sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok
2020 Gminy Sobienie- Jeziory i projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:27:14.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 5 listopada 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:22:32 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:23:44.
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:30:44 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:45:37.
Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 listopada 2019 r. w
sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:26:34 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:26:44.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:16:22 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:20:42.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie zasad sprawowania opieki nad kotami
wolno żyjącymi przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:13:18 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:14:58.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 18 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:09:10 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:10:05.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:03:02 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:05:47.
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 października 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:59:00 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:45:12.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
oraz powołania stałej gminnej komisji
inwentaryzacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:59:26 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:01:13.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 września 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:54:47 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:55:43.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 września 2019 roku w
sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:52:18 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:53:12.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 23 września 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:48:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:49:54.
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 września 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:14:35 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:24:30.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 sierpnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:46:10 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:47:18.
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:11:27 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:12:48.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 sierpnia 2019r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:42:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:44:32.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 sierpnia 2019r. w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2019 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze
2019 r.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:40:27 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:41:19.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 6 sierpnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:38:44 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:39:42.
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:57:43 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:58:55.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 17 lipca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:35:44 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:36:43.
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:46:43 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:48:00.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17 lipca 2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w
Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:32:31 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:33:51.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lipca 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:26:02 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:30:50.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 2 lipca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:22:52 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:24:39.
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:40:57 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:42:27.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 10:59:12 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:00:55.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:18:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:22:00.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 czerwca 2019r. w
sprawie skrócenia czasu pracy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:14:54 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:17:00.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na Najsmaczniejszą
Szarlotkę w Gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:12:43 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:14:05.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na Najładniejsze
Stoisko Sołeckie podczas festynu plenerowego
OWOCOBRANIE 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. do Zarządzenia - REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE PODCZAS OWOCOBRANIA 2019

Zał. do REGULAMINU - KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-06-21 10:14:01 | Data modyfikacji: 2019-06-21 10:16:59.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 czerwca 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:10:22 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:11:28.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 maja 2019 roku w
sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:06:52 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:08:45.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:01:35 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:02:43.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 21 maja 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:59:12 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:01:05.
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:21:28 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:24:39.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14 maja 2019 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Sobienie-Jeziory dotyczących
wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:55:28 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:57:14.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2019 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:52:29 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:54:12.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:50:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:51:52.
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2019 roku w
sprawie wprowadzenia Rejestru czynności
przetwarzania oraz Polityki bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:46:34 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:47:41.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ustalenia norm
zużucia paliw

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:43:59 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:49:57.
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 marca 2019r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2018 rok, sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok, informacji o
stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:32:41 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:36:36.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 7 marca 2019 roku w
sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert
składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w ramach
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:39:34 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:40:52.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Sobienie
Jeziory z dnia 5 marca 2019r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:34:12.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 26 lutego 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:24:08 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:31:30.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy z dnia 26
lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w
Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚC ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 08:35:23 | Data modyfikacji: 2020-07-01 08:37:15.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:20:36.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 12 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-12 10:43:18 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:44:39.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:33:08 | Data modyfikacji: 2019-02-11 16:38:22.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:16:23 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:17:25.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 stycznia 2019 roku w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:14:15 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:18:39.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 stycznia 2019 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:06:20 | Data modyfikacji: 2019-01-31 11:01:51.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 18 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:23:43 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:24:54.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 2 stycznia 2019 roku w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz
ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
realizowanego przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:21:59 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:22:52.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 2 stycznia 2019 roku w
sprawie powołania Zespołu Projektowego do
realizacji projektu grantowego pod nazwą
„Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
realizowanego przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:19:16 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:21:01.
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego gminy Sobienie - Jeziory w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

FORMULARZ UWAG

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:09:43.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 maja 2018r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-29 13:41:49 | Data modyfikacji: 2020-06-29 13:43:35.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 8 maja 2018r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:16:55 | Data modyfikacji: 2018-05-15 10:17:45.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy z dnia 8 maja
2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale
Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:28:59 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:31:10.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 kwietnia 2018r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:16:48 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:18:48.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:12:22 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:27:50.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:52:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 10:56:52.
ZARZĄDZENIE nr 6/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 stycznia 2018 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2018/2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:06:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:08:45.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 02 sierpnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:36:36 | Data modyfikacji: 2017-08-02 14:37:25.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2016

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:46:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:46:43.
ZARZĄDZENIE Nr 10 /2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2017/2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:17:31 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:14:34.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie- Jeziory za 2016 rok, sprawozdań
rocznych z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach za 2016 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - część opisowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:21:39.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 16 lutego 2017 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-17 13:34:58 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:06.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 stycznia 2017 r. w
sprawie: powołania rzeczoznawców do
przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów
pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06
Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20
ObowižEzuje od: 2017-01-23
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl