bip.sobieniejeziory.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory www.sobieniejeziory.pl
Ogłoszenia strona główna 
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10.01.2023 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2023

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Katarzyna Błachnio | Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:43:10 | Data modyfikacji: 2023-01-10 14:45:56.
Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:43:10
Data modyfikacji: 2023-01-10 14:45:56
Autor: Katarzyna Błachnio
Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobieniejeziory.pl