Informacja o terminach składania deklaracji i informacji podatkowej, wysokości stawek podatkowych w 2018 roku oraz w 2019 roku
2019-01-08 10:13:18
  ...więcej

Podatek o środków transportowych
2017-09-15 10:44:22
Deklaracja na podatek od środków transportowych składana jest w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. TERMINY PŁATNOŚCI: W dw&  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2