HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2018 ROKU

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:02:42 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:03:13.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH W
2017 ROKU

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Bąk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:57:32 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:14:09.
TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNLANYCH STAŁYCH I
SUROWCÓW WTÓRNYCH W 2017 ROKU NA TERENIE GMINY
SOBIENIE-JEZIORY

HARMONOGRAM

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Bąk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:59:56 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:18:53.
AZBEST

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Oświadczenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:19:08 | Data modyfikacji: 2017-08-30 13:27:05.
Wykaz jednostek zajmujących się wywozem odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie
gminy Sobienie-Jeziory

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:23:12 | Data modyfikacji: 2017-09-12 11:54:17.
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY UZYSKALI DECYZJĘ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
WYTWARZANYMI W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:25:44 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:30:01.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:38:59 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:06:57.
Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:38:59
Data modyfikacji: 2016-12-14 14:06:57
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak