> Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-12-15 09:32:10
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   ...więcej

Sieć wodociągowa
2016-12-15 09:31:24
Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego   ...więcej

Sieć kanalizacyjna
2016-12-15 09:23:48
Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego   ...więcej

Wpis do rejestru działalności regulowanej
2016-12-15 09:18:20
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej   ...więcej

Zgłoszenie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków
2016-12-15 08:56:58
Formularz zgłoszenia awarii przydomowej oczyszczalni ścieków   ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl