Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014, poz. 1114)  informujemy, że Urząd Gminy Sobienie-Jeziory uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub podpisać Profilem Zaufanym.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory: /f17v1fep3i/skrytka

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:00:52 | Data modyfikacji: 2021-02-11 11:01:50.
Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:00:52
Data modyfikacji: 2021-02-11 11:01:50
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak