UCHWAŁA Nr 3.h./370/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 grudnia 2022 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2023-2026

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-12-20 12:13:42 | Data modyfikacji: 2022-12-20 12:14:50.
UCHWAŁA Nr 3.c./374/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory na 2023 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-12-20 12:04:45 | Data modyfikacji: 2022-12-20 12:10:52.
Uchwała Nr 3.d./141/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 września 2022 roku w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za pierwsze półrocze 2022 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Beata Choim | Data wprowadzenia: 2023-01-23 20:40:24 | Data modyfikacji: 2023-01-23 20:42:49.
UCHWAŁA Nr 3.f.1/328/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sobienie-Jeziory w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-12-20 11:53:09 | Data modyfikacji: 2022-12-20 11:56:07.
UCHWAŁA Nr 3.e./355/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 maja 2022 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2021 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2022-12-20 11:59:25 | Data modyfikacji: 2022-12-20 12:00:30.
UCHWAŁA 3.l./305/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 lutego 2022 roku dotycząca: opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Beata Choim | Data wprowadzenia: 2023-01-23 20:41:53 | Data modyfikacji: 2023-01-23 20:43:38.
UCHWAŁA Nr 3.h./159/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata
2022-2025

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 10:25:24 | Data modyfikacji: 2021-12-29 11:10:10.
UCHWAŁA Nr 3.c./164/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2021 roku w sprawie: 1. opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, 2.
opinii o możliwości sfinansowania planowanego
deficytu budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2022
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 10:18:40 | Data modyfikacji: 2021-12-29 11:11:06.
UCHWAŁA Nr 3.l./312/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 marca 2021 roku w sprawie: opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy
Sobienie Jeziory na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:04:49 | Data modyfikacji: 2021-03-18 12:18:41.
Uchwała Nr Wa.450.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały budżetowej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:32:20 | Data modyfikacji: 2021-03-18 12:33:46.
Uchwała Nr Wa.449.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2024

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:29:12 | Data modyfikacji: 2021-03-18 12:30:31.
Uchwała nr Wa.109.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
dotycząca opinii o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu określonego w
Uchwale Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na rok
2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:18:01 | Data modyfikacji: 2020-02-10 13:36:15.
Uchwała Nr Wa.472.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:57:22 | Data modyfikacji: 2020-01-03 09:29:30.
Uchwała Nr Wa.473.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały budżetowej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:55:11 | Data modyfikacji: 2020-01-03 09:30:08.
Uchwała nr Wa.281.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Sobienie-Jeziory informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za
pierwsze półrocze 2019 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:36:16 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:36:57.
Uchwała nr Wa.427.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory projekcie uchwały budżetowej na
2019 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:03:49 | Data modyfikacji: 2019-01-25 13:04:14.
Uchwała nr Wa.426.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:01:20 | Data modyfikacji: 2019-01-25 13:01:47.
UCHWAŁA Nr Wa.329.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-19 15:23:01 | Data modyfikacji: 2018-10-19 15:23:43.
Uchwała Nr Wa.45.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 stycznia 2018 roku dotycząca opinii o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:49:32 | Data modyfikacji: 2018-01-22 13:50:36.
UCHWAŁA Nr Wa.353.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 listopada 2017 roku w sprawie: wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Sobienie Jeziory
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata
2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:48:33 | Data modyfikacji: 2018-02-12 13:49:02.
UCHWAŁA Nr Wa.352.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie Jeziory
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:33:03 | Data modyfikacji: 2018-02-12 13:36:44.
Uchwała Nr Wa.301.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za pierwsze
półrocze 2017 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:10:09 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:11:50.
Uchwała Nr Wa.418.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:32:24 | Data modyfikacji: 2017-01-10 13:33:42.
Uchwała Nr Wa.419.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz
opinii o możliwości sfinansowania planowanego
deficytu budżetu na 2017 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:35:40 | Data modyfikacji: 2017-01-10 13:36:37.
UCHWAŁA Nr 3.h./159/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2021 roku
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-29 10:26:34.
Data wprowadzenia: 2021-12-29 10:26:34
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak