Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2017 rok 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 15:59:28 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:03:08.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 marca 2018 roku 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:18:39 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:19:58.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
2017 roku 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 10:23:48 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:24:44.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2017 roku 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:58:46 | Data modyfikacji: 2017-11-21 11:59:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 10:33:10 | Data modyfikacji: 2017-09-27 10:49:38.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017 r.  

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:07:08.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2017 r.  

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:08:08 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:10:46.
Realizacja zadań zleconych i powierzonych z
zakresu administracji rządowej oraz zadań
publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie
Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017r.  

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:11:06 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:14:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2016 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:24:13 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:27:12.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-26 08:08:44 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:11:58.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 rok 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03.
Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54
Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03
Autor: Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl