Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 sierpnia 2022 r. w
sprawie informacji z wykonani budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za I półrocze 2022 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA


Informacja o kształtowaniu WPF Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022 r.


Informacja o kształtowaniu WPF Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2022 r. - załączniki


Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.


Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. - załączniki


Informacja z wykonania budżetu SPZOZ w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2022 r.


Informacja z wykonania planu finansowego GBP za I połrocze 2022 r.


Informacja z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2022 r.


 

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 09:40:51 | Data modyfikacji: 2022-09-07 09:44:41.
Realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz własnych zadań z
dotacji celowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 r.

Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań z dotacji celowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 r.

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 11:44:19 | Data modyfikacji: 2022-05-10 11:47:20.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 r.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 r.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 r. - część opisowa

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 11:41:58 | Data modyfikacji: 2022-05-10 11:43:52.
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 kwietnia 2022 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2021
rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach
za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy
Sobienie-Jeziory

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 rok - część opisowa

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 11:35:42 | Data modyfikacji: 2022-05-10 11:39:59.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-04-22 10:45:37 | Data modyfikacji: 2022-04-22 11:46:20.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2021

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:18:15 | Data modyfikacji: 2021-10-21 13:19:45.
Informacja z wykonania zdań zleconych za I
półrocze 2021 r

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:40:18 | Data modyfikacji: 2021-09-10 12:43:02.
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 sierpnia 2021r. w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2021 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA


Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.


Załączniki do Informacji z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2021 r.


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.


Załączniki do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze 2021 r.


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za I półrocze 2021 r.


 

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:37:31 | Data modyfikacji: 2021-09-10 12:44:06.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 14:29:52 | Data modyfikacji: 2021-07-21 14:38:14.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2020 rok

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE - ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:48:26 | Data modyfikacji: 2021-05-21 14:51:46.
Realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, zadań własnych oraz
zadań na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:43:58 | Data modyfikacji: 2021-05-21 14:46:25.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2020 r.

INFORMACJA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:39:37 | Data modyfikacji: 2021-05-21 14:41:46.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września roku 2020

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-30 09:54:40 | Data modyfikacji: 2020-10-30 09:57:29.
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 września 2020 roku w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za I półrocze 2020r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:52:01 | Data modyfikacji: 2020-10-06 15:00:45.
Informacja z wykonania zdań zleconych za I
półrocze 2020 r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:48:28 | Data modyfikacji: 2020-10-06 14:49:47.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:43:47 | Data modyfikacji: 2020-10-06 14:47:55.
Informacja o kształtowaniu WPF Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2020 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-10-06 14:32:46 | Data modyfikacji: 2020-10-06 14:41:32.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-29 07:49:19 | Data modyfikacji: 2020-07-29 07:50:45.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2019 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:56:50 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:00:31.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2019 r.

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 09:54:03 | Data modyfikacji: 2020-06-17 09:55:54.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:40:57 | Data modyfikacji: 2020-05-26 10:41:47.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 grudnia 2019 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 09:51:42 | Data modyfikacji: 2020-03-09 10:19:11.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 września 2019 roku
roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:54:30 | Data modyfikacji: 2019-10-22 12:56:25.
Informacja z wykonania zdań zleconych za I
półrocze 2019r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:19:25.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2019r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:14:43 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:16:34.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2019r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:10:57 | Data modyfikacji: 2019-09-05 14:14:18.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku
roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:24:49 | Data modyfikacji: 2019-07-25 07:25:48.
Informacja o realizacji zadań zleconych
powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w
budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Treść informacji o realizacji zadań zleconych powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:46:23 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:48:04.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok - część opisowa

Załączniki do Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:43:52 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:45:36.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok - część opisowa

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:37:49 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:41:59.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 grudnia 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:21:45 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:22:18.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 14:17:42 | Data modyfikacji: 2018-10-25 14:18:45.
Informacja z wykonania zadań zleconych
powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w
budżecie Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:09:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:10:22.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 14:07:21 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:08:25.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2018 r.

TREŚĆ INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:56:39 | Data modyfikacji: 2018-08-30 14:05:32.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 czerwca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 16:07:28 | Data modyfikacji: 2018-08-06 16:08:42.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2017 rok - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 15:59:28 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:03:08.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 31 marca 2018 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 14:18:39 | Data modyfikacji: 2018-04-23 14:19:58.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 10:23:48 | Data modyfikacji: 2018-02-21 10:24:44.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do 30 września 2017 roku

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 11:58:46 | Data modyfikacji: 2017-11-21 11:59:30.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 10:33:10 | Data modyfikacji: 2017-09-27 10:49:38.
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:07:08.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze
2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:08:08 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:10:46.
Realizacja zadań zleconych i powierzonych z
zakresu administracji rządowej oraz zadań
publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie
Gminy Sobienie-Jeziory za I półrocze 2017r.

INFORMACJA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 14:11:06 | Data modyfikacji: 2017-08-31 14:14:59.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:24:13 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:27:12.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-26 08:08:44 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:11:58.
Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 rok

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-26 08:13:03.
 Informacja z wykonania zdań zleconych za I polrocze 2021 r10.09.2021A.pdf

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:41:03.
Data wprowadzenia: 2021-09-10 12:41:03
Autor: Barbara Celińska
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak