Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2023 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2023 rok

Projekt Zał. Tabela Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2023 r.

Projekt Zał. Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Projekt Zał. Tabela Nr 3 Fundusz sołecki na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 5 PPiRP Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zadań zleconych w 2023 r

Projekt Zał. Tabela Nr 7 System gospodarowania odpadami komunalnymi

Projekt UZASADNIENIE do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r

Projekt Załącznik Nr 1 dotacje udzielone z budżetu Gminy na 2023

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 15:14:28 | Data modyfikacji: 2022-11-18 18:25:24.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022 - 2025

Projekt Załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

Projekt Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 14:48:22 | Data modyfikacji: 2021-11-12 14:52:34.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

Projekt uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 13:24:58 | Data modyfikacji: 2021-11-12 14:57:37.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2021-2024

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2021-2024.pdf

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:09:05 | Data modyfikacji: 2021-02-22 14:11:09.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2021 rok

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA 2021 ROK

PROJEKT UZASADNIENIA DO UCHWAŁY

PROJEKT ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:36:49 | Data modyfikacji: 2020-12-03 15:01:42.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-27 14:57:54 | Data modyfikacji: 2019-12-27 15:01:08.
Projekt Uchwału Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2020 rok

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA 2020 ROK

PROJEKT UZASADNIENIA DO UCHWAŁY

PROJEKT ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-11-29 14:26:57 | Data modyfikacji: 2019-11-29 14:29:27.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:59:34.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:49:14 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:53:40.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

Treść projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:01:28 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:03:33.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 10:43:24 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:47:20.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:00:44 | Data modyfikacji: 2016-11-23 13:04:56.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:06:19.
Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:06:19
Autor: Barbara Celińska
ObowižEzuje od: 2016-11-15
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak