Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-27 14:57:54 | Data modyfikacji: 2019-12-27 15:01:08.
Projekt Uchwału Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2020 rok

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA 2020 ROK

PROJEKT UZASADNIENIA DO UCHWAŁY

PROJEKT ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-11-29 14:26:57 | Data modyfikacji: 2019-11-29 14:29:27.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:55:08 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:59:34.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

Projekt załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:49:14 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:53:40.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

Treść projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:01:28 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:03:33.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

Projekt Załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 10:43:24 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:47:20.
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy
Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

Projekt Załączników do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:00:44 | Data modyfikacji: 2016-11-23 13:04:56.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:06:19.
Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:06:19
Autor: Barbara Celińska
ObowižEzuje od: 2016-11-15
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak