UCHWAŁA NR XXVIII/123/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:48:37 | Data modyfikacji: 2018-01-17 08:49:27.
UCHWAŁA NR XXVIII/122/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

Załączniki do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:15:26 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:18:34.
UCHWAŁA NR XXVIII/120/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

Objaśnienia do WPF na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 11:45:47 | Data modyfikacji: 2018-01-18 09:34:50.
UCHWAŁA NR XXVIII/119/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:46:08 | Data modyfikacji: 2018-01-16 14:08:21.
UCHWAŁA NR XX/85/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-06-30 07:24:54 | Data modyfikacji: 2017-06-30 07:26:51.
BUDŻET GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA 2017 ROK

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2017

Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2017

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:39:33 | Data modyfikacji: 2017-01-10 13:45:01.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY NA LATA 2017-2020

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:22:14 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:23:21.
Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:22:14
Data modyfikacji: 2017-01-17 14:23:21
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak