Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych  

I. Jednostki budżetowe:


   1. Publiczne Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach.
   2. Zespół Szkół w Sobieniach Jeziorach
      - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach Jeziorach
      - Publiczne Przedszkole w Sobieniach Jeziorach.
   3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie.
   4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach.
   5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach.


II. Samorządowe osoby prawne:


   1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach
   2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach.

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:10:00.
Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:10:00
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl