Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

I. Jednostki budżetowe:


   1. Publiczne Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach.
   2. Zespół Szkół w Sobieniach Jeziorach
      - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach Jeziorach
      - Publiczne Przedszkole w Sobieniach Jeziorach.
   3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie.
   4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach.
   5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach.


II. Samorządowe osoby prawne:


   1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach
   2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach.

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:10:00.
Data wprowadzenia: 2017-02-23 11:10:00
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak