> Uchwały Rady
Uchwały Rady
UCHWAŁA NR XXIV/101/2017 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:58:37 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:00:50.
UCHWAŁA NR XXIV/100/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 

TREŚĆ UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:52:13 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:55:44.
UCHWAŁA NR XXIV/99/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:58:45 | Data modyfikacji: 2017-07-31 14:59:46.
UCHWAŁA NR XXII/92/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2017 roku 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:01:48 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:50:51.
UCHWAŁA NR XXII/91/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017r. w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres
od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 09:56:46 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:51:33.
UCHWAŁA NR XXI/90/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie
Sobienie-Jeziory 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:04:37 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:56:48.
UCHWAŁA Nr XXI/89/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:02:59 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:54:47.
UCHWAŁA NR XXI/88/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 lutego 2017 r. w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:15:33 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:55:57.
UCHWAŁA Nr XX/87/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia 2017r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2017 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:55:30 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:08.
UCHWAŁA Nr XX/86/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia2017r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2017 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:53:27 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:20.
UCHWAŁA NR XX/85/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r. 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:40:53 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:31.
UCHWAŁA NR XIX/84/2016 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:47:45 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:49:06.
UCHWAŁA NR XIX/83/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:59:19 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:01:08.
UCHWAŁA NR XIX/82/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:10:37 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:43.
UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:15:47 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:01.
UCHWAŁA NR XIX/80/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy
Sobienie-Jeziory 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:19:00 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:14.
UCHWAŁA NR XVIII/79/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:57:09 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:58:26.
UCHWAŁA Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory  

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 11:43:46 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:33.
UCHWAŁA Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:50:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:46.
UCHWAŁA NR XVII/76/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:55:21 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:56:17.
UCHWAŁA NR XVII/75/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:47:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:59.
UCHWAŁA NR XVII/74/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016
r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
na 2017 r. 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:58:10.
UCHWAŁA Nr XVI/73/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 10 października 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Otwockiego 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:17:11 | Data modyfikacji: 2017-02-28 10:33:43.
UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 10 października 2016
r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2016 

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:52:02 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:54:29.

 


Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:42:54 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:47:45.
Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:42:54
Data modyfikacji: 2017-02-28 11:47:45
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl