Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Sobienie-Jeziory

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Zał. nr 2 - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 3 - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Zał. nr 5 - Wykaz doświadczenie

Zał. nr 6 - Ośw. baza magazynowa

Zał. nr 7 - Ośw. Wykonawcy instalacja

Zał. nr 8 - Wzór umowy

Zał. nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 10 - Toporgafia gminy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 10/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:30:18 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:10:56.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Sobienie-Jeziory

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Zał. nr 2 - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał nr 3 - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Zał. nr 5 - Wykaz doświadczenie

Zał. nr 6 - Ośw. baza magazynowa

Zał. nr 7 - Ośw. Wykonawcy instalacja

Zał. nr 8 - Wzór umowy

Zał. nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 10 - Toporgafia gminy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-12 15:07:30 | Data modyfikacji: 2018-10-23 13:17:05.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wykaz miejscowości

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 9/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-14 14:26:12 | Data modyfikacji: 2018-10-12 14:09:34.
Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 1. Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Orientacja

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój poprzeczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Informacja bioz.

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Organizacja ruchu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:38:48 | Data modyfikacji: 2018-08-06 14:11:04.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory do placówek oświatowych na
terenie Powiatu Otwockiego w roku szkolnym
2018/2019

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Doświadczenie

Cz. II - Załączniki - Wykaz personelu

Cz. II - Załączniki - Wykaz sprzętu

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Umowa nr 7/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-07-31 07:59:21 | Data modyfikacji: 2018-08-28 09:30:21.
Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie
Szlacheckie

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Oświadczenie o zatrudnieniu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania pasa drogowego str. 1

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania pasa drogowego str. 2

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój poprzeczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne

Modyfikacja SIWZ

ZMIANA OGŁOSZENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Umowa nr 6/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:54:01 | Data modyfikacji: 2018-05-18 10:03:30.
Budowa placu rekreacji w m. Siedzów

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Cz. II - Załączniki - Oświadczenie o zatrudnieniu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Rzut boiska

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Ogrodzenie przekrój A-A

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko przekrój B-B

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Fundamenty

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Odwodnienie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do piłki ręcznej

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do siatkówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do tenisa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Urządzenia

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - str. tytułowa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zaświadczenie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Umowa nr 5/ZP/2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-04-05 17:17:39 | Data modyfikacji: 2018-07-02 19:22:19.
Budowa placu rekreacji w m. Warszawice

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. dot. zatrudnienia

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny i oświadczenie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - str. tytułowa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Spis zawartości

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania działki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Rzut boiska

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój A

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój B

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Fundamenty

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do siatkówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do tenisa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Drenaż

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Boisko do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Urządzenia siłowni 1

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Urządzenia siłowni 2

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Stojak na rowery

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Stojak do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Umowa nr 4/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-04-05 09:15:59 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:41:34.
Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój poprzeczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Umowa nr 3/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-03-21 12:18:57 | Data modyfikacji: 2018-04-26 10:58:02.
Przebudowa drogi gminnej w m. Szymanowice Duże

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Szczegółowe specyfikacje techniczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 2/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-02-26 16:19:03 | Data modyfikacji: 2018-04-16 14:30:51.
Budowa placu rekreacji w m. Siedzów

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowyumowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 1. Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 2. Projekt zagospodarowania działki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 3. Rzut boiska

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 4. Ogrodzenie przekrój A-A

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 5. Boisko wielofunkcyjne przekrój B-B

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 6. Fundamenty

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 7. Odwodnienie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 8.Boisko do piłki ręcznej

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 9. Boisko do siatkówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 10. Boisko do tenisa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 11. Boisko do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 12. Urządzenia 3 szt.

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 13. Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 14. Strona tytułowa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 15. Szczegółowe specyfikacje techniczne

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 16. Zaświadczenie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:12:55 | Data modyfikacji: 2018-03-05 16:06:43.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - 3.Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wykaz miejscowości

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 1/ZP/2018

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22 | Data modyfikacji: 2018-02-22 13:59:29.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22
Data modyfikacji: 2018-02-22 13:59:29
Autor: Danuta Zaremba
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak