> 2018 ROK
2018 ROK
Budowa placu rekreacji w m. Siedzów 

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowyumowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 1. Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 2. Projekt zagospodarowania działki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 3. Rzut boiska

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 4. Ogrodzenie przekrój A-A

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 5. Boisko wielofunkcyjne przekrój B-B

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 6. Fundamenty

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 7. Odwodnienie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 8.Boisko do piłki ręcznej

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 9. Boisko do siatkówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 10. Boisko do tenisa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 11. Boisko do koszykówki

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 12. Urządzenia 3 szt.

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 13. Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 14. Strona tytułowa

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 15. Szczegółowe specyfikacje techniczne

Cz. III - Dokumentacja techniczna - 16. Zaświadczenie

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:12:55 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:40:04.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory 

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - 3.Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wykaz miejscowości

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22 | Data modyfikacji: 2018-01-31 14:17:20.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:14:22
Data modyfikacji: 2018-01-31 14:17:20
Autor: Danuta Zaremba
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl