Zapytanie ofertowe na "Wywóz nieczystości
stałych oraz wyposażenie w pojemniki
określonego typu 9 jednostek administrowanych
przez Gminę Sobienie-Jeziory"

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:02:48 | Data modyfikacji: 2018-11-23 12:06:14.
Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/IE dotyczące
dostawy wraz z montażem urządzeń placu zabaw,
siłowni plenerowej i strefy relaksu w ramach
budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Sobienie-Jeziory"

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/IE

Zał. nr 1 - Propozycja cenowa

Zał. nr 2 - Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 3A - 3C - Dokumentacja techniczna

Zał. nr 3D - Projekt zagospodarowania rys. 1

Zał. nr 3D - Projekt zagospodarowania rys. 2

Zał. nr 3D - Projekt zagospodarowania rys. 3

Zał. nr 4 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-07-24 14:59:51 | Data modyfikacji: 2018-08-02 09:31:51.
Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/IE dotyczące
wykonania robót ziemnych w ramach budowy Otwartej
Strefy Aktywności w miejscowości
Sobienie-Jeziory"

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/IE

Zał. nr 1 - Propozycja cenowa

Zał. nr 2 - Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 3A - Projekt zagospodarowania rys. 1

Zał. nr 3A - Projekt zagospodarowania rys. 2

Zał. nr 3A - Projekt zagospodarowania rys. 3

Zał. nr 3B - Przekrój przez nawierzchnię piasku

Zał. nr 4 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-07-24 12:43:31 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:11:36.
Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018/IE dotyczące
budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Sobienie-Jeziory

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018/IE

Zał. nr 1 - Propozycja cenowa

Zał. nr 2 - Kosztorys Ofertowy

Zał. nr 3A - 3D - Dokumentacja techniczna

Zał. nr 3E - Projekt zagospodarowania rys. 1

Zał. nr 3E - Projekt zagospodarowania rys. 2

Zał. nr 3E - Projekt zagospodarowania rys. 3

Zał. nr 3F - Przekrój przez nawierzchnię piasku

Zał. nr 3G - Przedmiar

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/07/2018/IE

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-07-12 09:53:26 | Data modyfikacji: 2018-07-24 10:41:44.
Remont świetlicy w miejscowości Stary
Zambrzyków - ocieplenie ścian

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:54:35 | Data modyfikacji: 2018-06-21 14:55:43.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:54:35
Data modyfikacji: 2018-06-21 14:55:43
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak