Wyniki wyborów samorządowych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-22 13:45:13 | Data modyfikacji: 2018-10-22 13:48:17.
Informacja o dyżurach dnia 20 października 2018
roku

Gminna Komisja Wyborcza w Sobieniach- Jeziorach pełni dyżur dn. 20.10.2018r. w swojej siedzibie w godz. 12.00-14.00, tel. 25 685 81 67


Wójt Gminy - tel. 505 049 342

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-20 09:48:01.
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu
21 paździenika 2018r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:24:14 | Data modyfikacji: 2018-10-19 14:24:49.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 15:18:25 | Data modyfikacji: 2018-10-16 15:19:24.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-11 09:55:24 | Data modyfikacji: 2018-10-11 09:56:51.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy w Sobieniach-Jeziorach bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 9

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:08:11 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:08:35.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy w Sobieniach-Jeziorach bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 8

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:06:30 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:06:56.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy w Sobieniach-Jeziorach bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 7

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:05:03 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:06:08.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy w Sobieniach-Jeziorach bez głosowania w
okręgu wyborczym nr 4

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:03:44 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:04:11.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:01:00 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:01:26.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 2 października 2018
r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w
wyborach Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 07:58:39 | Data modyfikacji: 2018-10-03 07:59:37.
Ogłoszenie o terminie i miejscu udostępniania
spisu wyborców

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:29:58 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:30:45.
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJII WYBORCZEJ W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 września 2018r.
o przyznanych numerach list kandydatów komitetów
wyborczych

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-28 18:34:45 | Data modyfikacji: 2018-09-28 18:39:26.
Informacja o liczbie Kandydatów na członków
komisji obwodowych

 


Pod adresem http://warszawa.kbw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr/1/29123_Informacja_Komisarzy_Wyborczych_o_dodatkowym_terminie_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych dostępne są informacje o liczbie Kandydatów na członków komisji obwodowych

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 07:23:21 | Data modyfikacji: 2018-09-25 07:25:39.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z
dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-21 15:03:24 | Data modyfikacji: 2018-09-21 15:04:15.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr
7, Nr 8, Nr 9 i Nr 14 wyborach do Rady Gminy
Sobienie-Jeziory zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:54:01 | Data modyfikacji: 2018-09-19 09:54:48.
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:49:19 | Data modyfikacji: 2018-09-13 14:49:51.
Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:46:18 | Data modyfikacji: 2018-09-13 14:48:39.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 11 września 2018 roku
o składzie osobowym, siedzibie i harmonogramie
dyżurów komisji

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 16:20:27 | Data modyfikacji: 2018-09-11 17:06:48.
UCHWAŁA NR XXIX/128/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:00:13.
Informacje dotyczące GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rady miasta, rad dzielnic, Sejmiku Wojewó

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Wojewód

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Wojewó

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-03 16:38:01 | Data modyfikacji: 2018-09-03 16:43:55.
KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia
28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do
składów obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz
obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:58:39 | Data modyfikacji: 2018-08-29 15:00:57.
Obwieszczenie o wykazie miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w
wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień
21 października 2018r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:54:52 | Data modyfikacji: 2018-08-29 14:55:27.
INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków wojewódzkiej,
powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych
komisji wyborczych w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:43:20 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:44:31.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu
przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:37:21 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:41:18.
OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO z dnia 24
sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym dla wyboru do Rady
Powiatu w Otwocku oraz o wyznaczonej siedzibie
powiatowej komisji wyborczej

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:34:37 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:36:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich
granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach zarządzonych na
dzień 21 października 2018r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-17 11:12:24 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:13:21.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborac

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:39:51 | Data modyfikacji: 2018-08-17 11:19:55.
Data wprowadzenia: 2018-08-16 14:39:51
Data modyfikacji: 2018-08-17 11:19:55
Autor: Danuta Krawczyk
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak