Kontakt do IOD

 


 Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Mikulski


e-mail:iod-km@tbdsiedlce.pl


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:59:18 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:12:57.
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna szczegółowa - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna szczególowa - transmisja sesji Rady

Klauzula informacyjna szczególowa - najem

Klauzula informacyjna szczególowa - wycinka

Klauzula informacyjna szczególowa - GKRPA

Klauzula informacyjna szczególowa - zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna szczegółowa - informacja publiczna

Klauzula informacyjna szczegółowa - podłączenie do kanalizacji

Klauzula informacyjna szczegółowa - zgłoszenie do debaty

Klauzula informacyjna szczegółowa - roboty publiczne

Klauzula informacyjna szczegółowa - dowód osobisty

Klauzula informacyjna szczegółowa - klęski żywiołowe

Klauzula informacyjna szczegółowa Gminy Sobienie-Jeziory - opłaty za odpady

Klauzula informacyjna szczegółowa - USC

Klauzula informacyjna szczegółowa - azbest

Klauzula informacyjna szczegółowa - decyzje środowiskowe

Klauzula informacyjna szczegółowa - finanse

Klauzula informacyjna szczegółowa - GZZK

Klauzula informacyjna szczegółowa - zezwolenia na alkohol

Klauzula informacyjna szczegółowa - korespondencja

Klauzula informacyjna szczegółowa - mieszkania komunalne

Klauzula informacyjna szczegółowa - monitoring

Klauzula informacyjna szczegółowa - numeracja

Klauzula informacyjna szczegółowa - obsługa rady

Klauzula informacyjna szczegółowa - OC

Klauzula informacyjna szczegółowa - oczyszczalnie

Klauzula informacyjna szczegółowa - OSP

Klauzula informacyjna szczegółowa - podatki

Klauzula informacyjna szczegółowa - podział nieruchomości

Klauzula informacyjna szczegółowa - pomoc uczniom

Klauzula informacyjna szczegółowa - pomoc zdrowotna nauczycielom

Klauzula informacyjna szczegółowa - projekty

Klauzula informacyjna szczegółowa - promocja

Klauzula informacyjna szczegółowa - przedsiębiorcy

Klauzula informacyjna szczegółowa - przewoźnicy

Klauzula informacyjna szczegółowa - rozgraniczenia

Klauzula informacyjna szczegółowa - skargi i wnioski

Klauzula informacyjna szczegółowa - sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna szczegółowa - stosunki wodno-prawne

Klauzula informacyjna szczegółowa - świadczenia na rzecz obrony

Klauzula informacyjna szczegółowa - warunki zabudowy

Klauzula informacyjna szczegółowa - zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna szczegółowa - dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Klauzula informacyjna szczegółowa - zajęcie pasa drogowego

Klauzula informacyjna szczegółowa - psy rasy agresywnej

Klauzula informacyjna szczegółowa - szkody łowieckie

Klauzula informacyjna szczegółowa - praca zdalna

Klauzula informacyjna szczegółowa – dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:30:03 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:10:03.
Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:30:03
Data modyfikacji: 2022-01-14 10:10:03
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak