Jerzy Janasz - Przewodniczący Rady Gminy -
30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 09:39:47 | Data modyfikacji: 2019-10-16 09:40:14.
Wanda Sabała - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -
30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:25:15 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:25:39.
Piotr Wyszomirski - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:26:51 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:27:12.
Jan Sosnowski - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:28:28 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:29:18.
Katarzyna Rozum - Radna Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:29:53 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:30:20.
Adam Powązka - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:30:57 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:31:45.
Dariusz Mętrak - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:32:16 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:32:40.
Jakub Kozłowski - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:33:20 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:33:44.
Roman Kochanowski - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:34:16 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:34:37.
Mirosław Kabala - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:35:35 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:35:58.
Sławomir Herubin - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:36:39 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:37:06.
Irena Grylak - Radna Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:37:34 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:38:11.
Mariusz Domański - Radny Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:38:57 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:39:21.
Joanna Dębowska - Radna Gminy - 30.04.2019r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:39:53 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:40:22.
Kamil Choim - Radny Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-16 11:40:50 | Data modyfikacji: 2019-10-16 11:41:13.
Jerzy Janasz - Przewodniczący Rady Gminy -
14.09.2018

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:29:02 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:16:22.
Jerzy Janasz - Przewodniczący Rady Gminy -
21.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:53:49 | Data modyfikacji: 2019-05-09 10:54:55.
Wanda Sabała - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -
14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:56:06 | Data modyfikacji: 2019-05-09 10:56:57.
Wanda Sabała - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -
18.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:57:27 | Data modyfikacji: 2019-05-09 10:57:52.
Mariola Baran - Radna Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:00:08 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:00:36.
Renata Burkowska - Radna Gminy - 17.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:01:31 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:01:59.
Kamil Choim - Radny Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:55:12 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:55:35.
Joanna Dębowska - Radna Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:38:48 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:39:46.
Mariusz Domański - Radny Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:40:48 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:41:51.
Hanna Domarecka - Radna Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:03:02 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:03:25.
Irena Grylak - Radna Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:04:51 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:05:19.
Irena Grylak - Radna Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:05:49 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:06:37.
Sławomir Herubin - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:07:29.
Sławomir Herubin - Radny Gminy - 21.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:09:02 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:09:28.
Mirosław Kabala - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:10:14 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:56:05.
Mirosław Kabala - Radny Gminy - 14.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:12:21 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:12:56.
Roman Kochanowski - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:13:47 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:14:28.
Roman Kochanowski - Radny Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:15:01 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:15:47.
Jakub Kozłowski - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:16:30 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:17:47.
Jakub Kozłowski - Radny Gminy - 21.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:18:16 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:19:31.
Dariusz Mętrak - Radny Gminy - 21.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:20:23 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:21:45.
Adam Powązka - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:23:01 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:23:31.
Adam Powązka - Radny Gminy - 19.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:24:02 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:24:51.
Katarzyna Rozum - Radna Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:25:34 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:27:12.
Katarzyna Rozum - Radna Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:27:42 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:28:33.
Jan Sosnowski - Radny Gminy - 21.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:29:22 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:30:41.
Teresa Tywonek - Radna Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:31:28 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:32:28.
Andrzej Walicki - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:33:10 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:34:14.
Tadeusz Wołowicz - Radny Gminy - 14.09.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:34:58 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:35:47.
Piotr Wyszomirski - Radny Gminy - 20.12.2018r.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:37:15 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:37:42.

Zobacz:
 2022 rok .  2021 rok .  2020 rok .  2019 rok .  2018 rok .  2016 ROK .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:37:15
Data modyfikacji: 2019-05-09 11:37:42
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak