Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji
wyborczych w dniu 12 lipca 2020 roku

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:40:15 | Data modyfikacji: 2020-07-10 11:42:15.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r. o II turze wyborów

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:45:26 | Data modyfikacji: 2020-07-06 13:46:55.
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji
wyborczych

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Marek Szumidło | Data wprowadzenia: 2020-06-26 17:42:43 | Data modyfikacji: 2020-06-28 22:17:36.
POSTANOWIENIE NR 612/2020 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:37:03 | Data modyfikacji: 2020-06-23 09:38:47.
POSTANOWIENIE NR 611/2020 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:09:04 | Data modyfikacji: 2020-06-23 09:36:14.
POSTANOWIENIE NR 345/2020 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
2 w gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:05:34 | Data modyfikacji: 2020-06-23 09:06:58.
POSTANOWIENIE NR 610/2020 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:03:46 | Data modyfikacji: 2020-06-23 09:04:45.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 10:34:32 | Data modyfikacji: 2020-06-19 10:35:59.
Ogłoszenie o udostępnianiu spisu wyborców

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:04:57 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:06:53.
POSTANOWIENIE NR 223/2020 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:43:14 | Data modyfikacji: 2020-06-17 11:46:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 07:52:06 | Data modyfikacji: 2020-06-10 07:53:12.
Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborca)

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitet)

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:33:59 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:04:24.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-08 08:38:38.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych wraz z załącznikami
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-08 08:37:46.
Informacja o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń
do obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-04-27 09:18:56 | Data modyfikacji: 2020-04-27 09:20:28.
Elektroniczne usługi wyborcze

INFORMACJA

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:03:08 | Data modyfikacji: 2020-04-17 08:39:33.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach P

Obwieszczenie o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INORMACJA w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-03-30 07:41:14 | Data modyfikacji: 2020-04-17 08:07:55.
Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Aktualne informacje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:05:52 | Data modyfikacji: 2020-04-17 08:06:39.
Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:05:52
Data modyfikacji: 2020-04-17 08:06:39
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak