Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI

Zał. 1 - Wniosek o odpis aktu urodzenia

Zał. 2 - Wniosek o odpis aktu małżeństwa

Zał. 3 - Wniosek o odpis aktu zgonu

Zał. 4 - Pełnomocnictwo

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:34:38 | Data modyfikacji: 2020-11-05 10:35:22.
Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI

Zał. 1 - Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Zał. 2 - Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 09:50:49 | Data modyfikacji: 2020-11-05 10:36:35.
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu
cywilnego

KARTA USŁUGI

Zał. 1 - Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu

Zał. 2 - Pełnomocnictwo

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 10:09:49 | Data modyfikacji: 2020-11-05 10:20:01.
Zaświadczenie o braku okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub w
formie wyznaniowej)

KARTA USŁUGI

Zał. 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zał. 2 - Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 10:21:15 | Data modyfikacji: 2020-11-05 10:37:10.
Ślub cywilny, ślub poza lokalem

KARTA USŁUGI

Zał. 1 - Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zał. 2 - Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2020-11-05 10:28:48 | Data modyfikacji: 2020-11-05 10:37:33.
Data wprowadzenia: 2020-11-05 10:28:48
Data modyfikacji: 2020-11-05 10:37:33
Autor: Joanna Smereczyńska
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak