Wzory dokumentów do pobrania
2016-10-28 12:36:28
1. Wzór protokołu zgłoszenia urodzenia, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (pobierz plik) 2. Wzór protokołu uznania ojcostwa, s  ...więcej

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
2016-10-28 12:30:15
Podstawa prawna - Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) Istota Wielojęzyczne odpisy   ...więcej

Akty prawne
2016-10-28 12:28:53
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) (pobierz plik) 2. Akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:   ...więcej

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
2016-10-28 12:27:16
Zmiana imienia lub nazwiska - wiadomości ogólne Kto może zmienić imię i nazwisko Obywatel polski cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda) cudzoziemiec, który uzysk  ...więcej

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego
2016-10-28 12:25:40
  Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać pr  ...więcej

Zmiany w aktach stanu cywilnego, unieważnienie, ustalenie treści
2016-10-28 12:23:41
Jeżeli w akcie stanu cywilnego figurują nieprawidłowości, błędy lub brakuje danych wymaganych przez prawo, możliwe jest odpowiednio sprostowanie lub uzupełnienie takiego aktu. Sprostowanie oraz uzupełnienie aktu stanu cywilnego może nastą  ...więcej

Jak zarejestrować urodzenie, małżeństwo, zgon
2016-10-28 12:21:32
Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonyc  ...więcej

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne
2016-10-28 12:17:39
Informacja o nowych przepisach z zakresu rejestracji stanu cywilnego Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektronic  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8