Modernizacja drogi gminnej w m. Siedzów

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ instrukcje

Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Ośw. dot. zatrudnienia

Cz. III - dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - dokumentacja techniczna - Opis

Cz. III - dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - dokumentacja techniczna - Przekrój

Cz. III - dokumentacja techniczna - Mapa cz. I

Cz. III - dokumentacja techniczna - Mapa cz. II

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 2/ZP/2020

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:54:25 | Data modyfikacji: 2020-07-15 19:18:08.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - instrukcje dla oferentów

Zał. 1 - Wzór formularza oferowego

Zał. 2 - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Zał. 3 - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 - Wzór ośw. grupy kapitałowej

Zał. 5 - Wzór wykazu dostaw

Zał. 6 - Wykaz miejscowości

Zał. 7 - Wzór umowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

UMOWA Nr 1/ZP/2020

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:06:30 | Data modyfikacji: 2020-06-23 12:35:24.
Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:06:30
Data modyfikacji: 2020-06-23 12:35:24
Autor: Danuta Zaremba
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak