OŚ.6220.1.2022 Lokalizacja instalacji do
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice

Zawiadomienie PGWP

Wezwanie RDOŚ

Pismo OŚ.622.1.2022 z dnia 17.05.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Pismo OŚ.622.1.2022 z dnia 17.05.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pismo OŚ.622.1.2022 z dnia 17.05.2022 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Katarzyna Błachnio | Data wprowadzenia: 2022-06-13 15:52:49.
OŚ.6220.3.2021 Budowa budynku
magazynowo-usługowego, zakład produkcji
opakowań tekturowych”, na dz. nr. ew. 639
obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku magazynowo-usługowego, zakład produkcji opakowań tektu

Postanowienie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Postanowienie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

OŚ.6220.3.2021 z dn. 01.09.2021r.

Zawiadomienie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-06 09:21:01 | Data modyfikacji: 2022-04-28 14:49:51.
OŚ.6220.2.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1,0 MW na terenie miejscowości
Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory, na dz. nr. ew.
139, 140 obręb 0022 Warszawice gm.
Sobienie-Jeziory

Postanowienie z dn. 31.08.2021r.

Postanowienie z dn. 31.08.2021r.

Wezwanie do usunięcia braków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku z dn. 24.06.2021r.

Wezwanie do usunięcia braków Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dn. 21.06.2021r.

Zawiadomienie stron postępowania

Zapytanie WP

Zapytanie Sanepid

Zapytanie RDOŚ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-07 11:25:43 | Data modyfikacji: 2021-09-06 10:51:05.
OŚ.6220.1.2021 Uruchomienie instalacji
lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie
budowlanym na dz. nr. ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb
0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w sprawie wydania decyzji znak OŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym

Zawieszenie postępowania

Postanowienie o raporcie

Opinia RDOŚ

Opinia PPIS

Opinia PGW WP

Pismo nr OŚ.6220.1.2021 z dn. 09.04.2021r.

Wezwanie z dn. 24.03.2021r. WOOŚ-I.4220.189.2021.AST.2

Oświadczenie 08.03.2021

Wezwanie PGWP

Wezwanie RDOŚ

pismo OŚ.6220.1.2021 z dn. 08.02.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

pismo OŚ.6220.1.2021 z dn. 08.02.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

pismo OŚ.6220.1.2021 z dn. 08.02.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:55:50 | Data modyfikacji: 2022-04-12 10:49:16.
Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:55:50
Data modyfikacji: 2022-04-12 10:49:16
Autor: Justyna Kwiatkowska
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak