STANOWISKO RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19
grudnia 2022 r. dotyczące inwestycji pod nazwą
„Lokalizacja instalacji do przetwarzania
odpadów inne niż niebezpieczne oraz punktu
zbierania odpadów w miejscowości Warszawice”

TREŚĆ STANOWISKA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:40:06 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:41:10.
Stanowisko Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 23
marca 2021 r. w sprawie budowy masztów stacji
bazowych telefonii komórkowej na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ STANOWISKA

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Data wprowadzenia: 2021-03-24 09:31:00 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:39:09.
Data wprowadzenia: 2021-03-24 09:31:00
Data modyfikacji: 2022-12-21 08:39:09
Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas