Postanowienie Nr 48/2022 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie
zwołania sesji Rady Gminy Sobienie-Jeziory w celu
złożenia ślubowania przez Wójta Gminy,
wybranego w przedterminowych wyborach,
zarządzonych na dzień 27 lutego 2022 r.

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:26:32 | Data modyfikacji: 2022-03-18 13:27:28.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 14 marca 2022 r. o wynikach wyborów
przedterminowych Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2022 r. oraz w
dniu 13 marca 2022 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-15 07:42:11 | Data modyfikacji: 2022-03-15 07:43:32.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW
WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

TREŚĆ PROTOKOŁU

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-13 22:43:02 | Data modyfikacji: 2022-03-14 10:02:35.
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu
13 marca 2022 roku

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:05:43 | Data modyfikacji: 2022-03-11 13:06:07.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 lutego 2022 r. o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
przedterminowych Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w
dniu 13 marca 2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-28 00:08:20.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW
WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

TREŚĆ PROTOKOŁU

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-28 00:03:44 | Data modyfikacji: 2022-02-28 00:06:08.
Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w dniu
27 lutego 2022 roku

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:08:59 | Data modyfikacji: 2022-02-25 10:19:04.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-02-15 09:18:33 | Data modyfikacji: 2022-02-15 09:24:11.
Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2022-02-10 11:33:18 | Data modyfikacji: 2022-02-10 11:38:30.
Postanowienie Nr 28/2022 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta
Gminy Sobienie-Jeziory zarządzonych na dzień 27
lutego 2022 r.

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:50:10 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:53:08.
Postanowienie Nr 27/2022 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:47:40 | Data modyfikacji: 2022-02-08 10:49:21.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 3 lutego 2022 r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
przedterminowych Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
zarządzonych na dzień 27 lutego 2022 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-03 15:13:44 | Data modyfikacji: 2022-02-03 15:17:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
1 lutego 2022 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach przedterminowych Wójta
Gminy Sobienie-Jeziory zarządzonych na dzień 27
lutego 2022 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-02-01 11:25:25 | Data modyfikacji: 2022-02-01 11:31:29.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 stycznia 2022r. o
składzie osobowym, siedzibie i harmonogramie
dyżurów komisji

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:59:50 | Data modyfikacji: 2022-01-24 14:00:00.
Uchwała Nr 2/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 stycznia 2022 r. w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Sobieniach-Jeziorach,
powołanej do przeprowadzenia wyborów
przedterminowych Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
zarządzonych na dzień 27 lutego 2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-21 09:38:11 | Data modyfikacji: 2022-01-21 09:39:23.
Uchwała Nr 1/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Sobieniach-Jeziorach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta
Gminy Sobienie-Jeziory zarządzonych na dzień 27
lutego 2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-21 09:35:17 | Data modyfikacji: 2022-01-21 09:36:34.
Postanowienie Nr 9/2022 Komisarza Wyborczego w
Warszawie II z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ POSTANOWIENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:51:53 | Data modyfikacji: 2022-01-17 09:54:04.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
11 stycznia 2022 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości informacji o siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach
przedterminowych Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
zarządzonych na dzień 27 lutego 2022 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:49:34 | Data modyfikacji: 2022-01-11 12:50:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia
3 stycznia 2022r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w
wyborach przedterminowych Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory, zarządzonych na dzień 27
lutego 2022r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-03 10:54:56 | Data modyfikacji: 2022-01-03 11:20:52.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z
dnia 27 grudnia 2021 r. - informacje dot. wyborów

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-27 14:29:42 | Data modyfikacji: 2021-12-27 14:36:51.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
podania do publicznej wiadomości rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych
wyborów wójta gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-27 12:24:47 | Data modyfikacji: 2021-12-27 12:28:21.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2021 r. w sprawie przedterminowych
wyborów wójta gminy Sobienie-Jeziory w
województwie mazowieckim

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:15:44 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:21:19.
Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:15:44
Data modyfikacji: 2021-12-27 08:21:19
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak