Zapytanie ofertowe nr 1/07/2022/IE - dostawa i
montaż wiat przystankowych

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2022/IE

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 oświadczenie

Zał. 3 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-07-21 12:04:26 | Data modyfikacji: 2022-07-29 14:40:38.
ZAPYTANIE OFERTOWE: Dowożenie dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory
do placówek oświatowych na terenie Powiatu
Otwockiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczneniu

Załącznik Nr 4 Osw. o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Załącznik Nr 5 Wykaz usług doswiadczenie

Załącznik Nr 6 Wykaz sprzętu (środków transportowych)

Załącznik Nr 7 Wykaz osób (personelu)

Załącznik Nr 8 Projektowene postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-07-06 16:37:00 | Data modyfikacji: 2022-07-19 08:43:01.
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi: „Pełnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn.: Rozbudowa budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach”

TREŚĆ ZAPYTANIA

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik Nr 3 do ZO projektowane postanowienia umowy z dnia 18.05.2022

Załącznik Nr 4 Oświadczenie

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2022-06-07 11:05:43 | Data modyfikacji: 2022-06-20 14:45:39.
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi: „Pełnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn.: Rozbudowa budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach”

TREŚĆ ZAPYTANIA

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik Nr 2 Wykaz

Załącznik Nr 3 do ZO projektowane postanowienia umowy z dnia 18.05.2022

Załącznik Nr 4 Oświadczenie

Załącznik Nr 5 Wykaz osób

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:08:25 | Data modyfikacji: 2022-06-07 11:03:56.
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi: „Pełnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn.: Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. nr 1 - Formularz oferty

Zał. nr 2 - Wykaz

Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy

Zał. nr 4 - Oświadczenie

Zał. nr 5 - Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:25:34 | Data modyfikacji: 2022-04-29 14:29:51.
Zapytanie ofertowe nr 1/03/2022/IE z dn.
18.03.2022r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2022/IE

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Kosztorys ofertowy

Zał. nr 3 - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Zał. nr 3 - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Zał. 3 - Dokumentacja techniczna - Rys. nr 1_Przekrój przez nawierzchnię placu zabaw

Zał. 3 - Dokumentacja techniczna - Rys. nr 2_Zagospodarowanie działki

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:23:38 | Data modyfikacji: 2022-03-18 13:19:06.
Data wprowadzenia: 2022-03-18 12:23:38
Data modyfikacji: 2022-03-18 13:19:06
Autor: Martyna Kasprzak
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak