Działalność gospodarcza

 

 

bud. B, pok. nr 2, tel. 25 685 80 90 wew. 37
Od 1 stycznia 2012 organem ewidencjonującym działalność gospodarczą jest Minister Gospodarki a rejestracja działalności gospodarczej odbywa się wyłącznie w sieci.
Osoba chcąca zarejestrować działalność gospodarczą rejestruje ją online składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej za pośrednictwem formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG http://www.ceidg.gov.pl lub w BIP Ministra Gospodarki.
Nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1. Wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

Osoby fizyczne, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą mogą zrobić to poprzez dowolny urząd gminy i mają kilka możliwości, aby to zrobić:

zalogować się w systemie CEIDG, wypełnić wniosek online, podpisać go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i złożyć go przez Internet,
zalogować się w CEIDG, wypełnić wniosek online, wydrukować i dostarczyć do urzędu gminy,
pomijając logowanie, wypełnić wniosek online, wydrukować i dostarczyć do urzędu gminy,
pobrać i złożyć wniosek (w formie papierowej) w urzędzie gminy, gdzie zostanie on przekształcony w formę elektroniczną - osoba taka musi posiadać przy sobie dowód osobisty,
przesłać wniosek do urzędu gminy listem poleconym - wniosek dostarczony w taki sposób musi być opatrzony podpisem potwierdzonym notarialnie.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z jego instrukcją wypełniania oraz przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej, określenie rodzaju działalności – należy podać według kodów PKD-2007.

OGÓLNE ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA KODÓW PKD 2007

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU CEIDG-1

FORMULARZ CEIDG-1

ZAŁĄCZNIK CEIDG-MW

ZAŁĄCZNIK CEIDG - RD

ZAŁĄCZNIK CEIDG-RB

ZAŁĄCZNIK CEIDG-SC

ZAŁĄCZNIK CEIDG-PN

ZAŁĄCZNIK CEIDG-POPR

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:20:48 | Data modyfikacji: 2017-02-23 10:56:12.
Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:20:48
Data modyfikacji: 2017-02-23 10:56:12
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak