►Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:37:41 | Data modyfikacji: 2018-08-20 12:14:15.
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:41:06.
Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:42:25.
Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o
warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

KARTA INFORMACYJNA

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:43:38 | Data modyfikacji: 2018-02-02 09:28:51.
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w
obowiązujących planach miejscowych
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:44:54.
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Marek Szumidło | Data wprowadzenia: 2017-05-18 10:55:43.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 10:55:43
Autor: Marek Szumidło
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak