> Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
►Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:37:41 | Data modyfikacji: 2017-01-18 09:03:39.
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:41:06 | Data modyfikacji: 2017-01-18 09:03:39.
Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:42:25 | Data modyfikacji: 2017-01-18 09:03:39.
Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o
warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 

KARTA INFORMACYJNA

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:43:38 | Data modyfikacji: 2018-02-02 09:28:51.
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w
obowiązujących planach miejscowych 
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:44:54 | Data modyfikacji: 2018-02-02 09:28:51.
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości 

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Marek Szumidło | Data wprowadzenia: 2017-05-18 10:55:43 | Data modyfikacji: 2018-02-02 09:28:51.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 10:55:43
Autor: Marek Szumidło
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl