ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 08:25:53 | Data modyfikacji: 2020-07-27 08:27:12.
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 czerwca 2020 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - RAPORT O STANIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY ZA 2019 ROK

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-07 13:08:07 | Data modyfikacji: 2020-07-07 14:47:21.
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 26 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:38:21 | Data modyfikacji: 2020-07-08 10:44:10.
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 26 czerwca 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:47:33 | Data modyfikacji: 2020-07-08 11:42:56.
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 8 czerwca 2020r. w
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla
Gminy Sobienie-Jeziory do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-07 11:56:16 | Data modyfikacji: 2020-07-07 11:59:06.
ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego za rok 2019

TREŚC ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:34:14 | Data modyfikacji: 2020-05-28 12:37:08.
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 25 maja 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:00:32 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:02:27.
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:45:36 | Data modyfikacji: 2020-07-08 11:52:12.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 maja 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
COVID-19
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:10:06 | Data modyfikacji: 2020-05-25 10:11:04.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 4 maja 2020 roku w
sprawie uchylenia zakazu handlu na Targowisku
Gminnym w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Mały
Rynek 10

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:58:48 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:03:49.
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2020 r. w
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-07 12:03:25 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:07:35.
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 29 kwietnia 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:20:10 | Data modyfikacji: 2020-07-08 10:36:15.
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 kwietnia 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:16:43 | Data modyfikacji: 2020-07-08 12:21:39.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 kwietnia 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach w związku z zagrożeniem
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-04-22 11:16:34 | Data modyfikacji: 2020-04-22 11:18:55.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 24 marca 2020 r. w
sprawie zakazania korzystania z gminnych boisk,
terenów sportowych, publicznych placów zabaw
oraz siłowni zewnętrznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 15:13:28 | Data modyfikacji: 2020-03-24 15:15:41.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 marca 2020 roku w
sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku
Gminnym w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Mały
Rynek 10 w związku z zagrożeniem COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:20:21 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:27:00.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 marca 2020 roku w
sprawie przedstawienia Dyrektorowi Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach
rekomendacji w zakresie ograniczenia
działalności tej jednostki i jej filii w
miejscowości Dziecinów w związku z
zapobieganiem potencjalnym zarażeniom
koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę
COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:23:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:34:51.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 16 marca 2020 roku w
sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Gminy
w Sobieniach-Jeziorach oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach w
związku z zagrożeniem COVID-19

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Wiesław Tomaszewski | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:52:12 | Data modyfikacji: 2020-03-24 11:27:23.
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do rozpatrzenia ofert
składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w ramach
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:08:58 | Data modyfikacji: 2020-07-03 15:17:52.
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 lutego 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:32:00 | Data modyfikacji: 2020-07-08 12:34:00.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 14 lutego 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 15:00:26 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:11:58.
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 lutego 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:07:49 | Data modyfikacji: 2020-07-08 12:13:15.
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 5 lutego 2020 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:57:46 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:10:43.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 5 lutego 2020 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:56:03 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:57:03.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 27 stycznia 2020r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2020/2021

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-27 15:08:13 | Data modyfikacji: 2020-01-27 15:08:54.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 14 stycznia 2020 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:53:46 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:54:47.
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 14 stycznia 2020 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:56:09 | Data modyfikacji: 2020-07-08 11:57:16.
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 stycznia 2020 roku w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:50:55 | Data modyfikacji: 2020-07-07 12:09:35.
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 31 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:39:41 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:40:51.
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 grudnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:36:41 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:37:51.
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:37:08 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:38:07.
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 13 grudnia 2019 roku w
sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:34:30 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:35:29.
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 12 grudnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:31:30 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:32:26.
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 12 grudnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:32:38 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:34:16.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 28 listopada 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:28:56 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:30:19.
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:33:28 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:44:45.
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 listopada 2019 r. w
sprawie zmiany harmonogramu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej w sołectwach gminy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:25:53 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:30:52.
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy w Sobieniach
Jeziorach z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania
wniosków o pomoc materialną o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy
kolegiów

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:24:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:26:40.
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14 listopada 2019r. w
sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok
2020 Gminy Sobienie- Jeziory i projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:27:14.
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 5 listopada 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:22:32 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:23:44.
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:30:44 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:45:37.
Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 listopada 2019 r. w
sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:26:34 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:26:44.
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:16:22 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:20:42.
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie zasad sprawowania opieki nad kotami
wolno żyjącymi przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:13:18 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:14:58.
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 18 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:09:10 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:10:05.
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 14:03:02 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:05:47.
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 października 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:59:00 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:45:12.
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
oraz powołania stałej gminnej komisji
inwentaryzacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:59:26 | Data modyfikacji: 2020-07-03 14:01:13.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 września 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:54:47 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:55:43.
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 września 2019 roku w
sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:52:18 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:53:12.
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 23 września 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:48:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:49:54.
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 września 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:14:35 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:24:30.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 30 sierpnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:46:10 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:47:18.
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 sierpnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:11:27 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:12:48.
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 sierpnia 2019r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:42:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:44:32.
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 sierpnia 2019r. w
sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za I półrocze 2019 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach za I półrocze
2019 r.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:40:27 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:41:19.
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 6 sierpnia 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:38:44 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:39:42.
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 6 sierpnia 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:57:43 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:58:55.
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 17 lipca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:35:44 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:36:43.
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:46:43 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:48:00.
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17 lipca 2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w
Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:32:31 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:33:51.
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lipca 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:26:02 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:30:50.
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 2 lipca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:22:52 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:24:39.
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:40:57 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:42:27.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 10:59:12 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:00:55.
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:18:57 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:22:00.
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 26 czerwca 2019r. w
sprawie skrócenia czasu pracy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:14:54 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:17:00.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na Najsmaczniejszą
Szarlotkę w Gminie Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:12:43 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:14:05.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na Najładniejsze
Stoisko Sołeckie podczas festynu plenerowego
OWOCOBRANIE 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. do Zarządzenia - REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE PODCZAS OWOCOBRANIA 2019

Zał. do REGULAMINU - KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-06-21 10:14:01 | Data modyfikacji: 2019-06-21 10:16:59.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 czerwca 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:10:22 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:11:28.
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 maja 2019 roku w
sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:06:52 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:08:45.
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy
Sobienie-Jeziory za rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:01:35 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:02:43.
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 21 maja 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:59:12 | Data modyfikacji: 2020-07-03 13:01:05.
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:21:28 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:24:39.
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 14 maja 2019 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Sobienie-Jeziory dotyczących
wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:55:28 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:57:14.
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2019 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:52:29 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:54:12.
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:50:53 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:51:52.
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 kwietnia 2019 roku w
sprawie wprowadzenia Rejestru czynności
przetwarzania oraz Polityki bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:46:34 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:47:41.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ustalenia norm
zużucia paliw

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:43:59 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:49:57.
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 marca 2019r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2018 rok, sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok, informacji o
stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:32:41 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:36:36.
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 7 marca 2019 roku w
sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert
składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w ramach
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019”

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:39:34 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:40:52.
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Sobienie
Jeziory z dnia 5 marca 2019r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:34:12.
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory w dnia 26 lutego 2019 roku w
sprawie zmiany w planach finansowych jednostek
budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2019 rok

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:24:08 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:31:30.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy z dnia 26
lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w
Uchwale Budżetowej na rok 2019

TREŚC ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 08:35:23 | Data modyfikacji: 2020-07-01 08:37:15.
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:20:36.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 12 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-12 10:43:18 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:44:39.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:33:08 | Data modyfikacji: 2019-02-11 16:38:22.
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:16:23 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:17:25.
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 stycznia 2019 roku w
sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:14:15 | Data modyfikacji: 2020-07-03 12:18:39.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 stycznia 2019 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:06:20 | Data modyfikacji: 2019-01-31 11:01:51.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 18 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:23:43 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:24:54.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 2 stycznia 2019 roku w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz
ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
realizowanego przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:21:59 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:22:52.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 2 stycznia 2019 roku w
sprawie powołania Zespołu Projektowego do
realizacji projektu grantowego pod nazwą
„Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa mazowieckiego”
realizowanego przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-07-03 11:19:16 | Data modyfikacji: 2020-07-03 11:21:01.
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego gminy Sobienie - Jeziory w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

FORMULARZ UWAG

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:09:43.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 maja 2018r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2020-06-29 13:41:49 | Data modyfikacji: 2020-06-29 13:43:35.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 8 maja 2018r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:16:55 | Data modyfikacji: 2018-05-15 10:17:45.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy z dnia 8 maja
2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale
Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:28:59 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:31:10.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 kwietnia 2018r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:16:48 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:18:48.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:12:22 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:27:50.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:52:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 10:56:52.
ZARZĄDZENIE nr 6/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 stycznia 2018 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2018/2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:06:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:08:45.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 02 sierpnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:36:36 | Data modyfikacji: 2017-08-02 14:37:25.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2016

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:46:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:46:43.
ZARZĄDZENIE Nr 10 /2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2017/2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:17:31 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:14:34.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie- Jeziory za 2016 rok, sprawozdań
rocznych z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach za 2016 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - część opisowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:21:39.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 16 lutego 2017 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-17 13:34:58 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:06.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 stycznia 2017 r. w
sprawie: powołania rzeczoznawców do
przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów
pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06
Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20
ObowižEzuje od: 2017-01-23
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak