ZARZĄDZENIE NR 62.2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:33:28 | Data modyfikacji: 2019-12-13 09:34:11.
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 21 listopada 2019 r. w
sprawie zmiany harmonogramu wyborów sołtysa i
rady sołeckiej w sołectwach gminy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:25:53 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:30:52.
ZARZĄDZENIE NR 57.2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 5 listopada 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:30:44 | Data modyfikacji: 2019-12-13 09:33:06.
Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 listopada 2019 r. w
sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:26:34 | Data modyfikacji: 2019-11-21 11:26:44.
ZARZĄDZENIE NR 51.2019 WÓJTA GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 października 2019 r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:59:00 | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:01:53.
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Siedzowie

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 10:59:12 | Data modyfikacji: 2019-07-01 11:00:55.
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 18 czerwca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na Najładniejsze
Stoisko Sołeckie podczas festynu plenerowego
OWOCOBRANIE 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zał. do Zarządzenia - REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE PODCZAS OWOCOBRANIA 2019

Zał. do REGULAMINU - KARTA ZGŁOSZENIA

PLAKAT

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-06-21 10:14:01 | Data modyfikacji: 2019-06-21 10:16:59.
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 marca 2019r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie-Jeziory za 2018 rok, sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok, informacji o
stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:32:41 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:36:36.
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 12 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-12 10:43:18 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:44:39.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lutego 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

ZAŁ. DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:33:08 | Data modyfikacji: 2019-02-11 16:38:22.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 stycznia 2019 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:06:20 | Data modyfikacji: 2019-01-31 11:01:51.
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 10 września 2018 r. w
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego gminy Sobienie - Jeziory w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

FORMULARZ UWAG

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:29:45 | Data modyfikacji: 2018-10-05 11:09:43.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 8 maja 2018r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:16:55 | Data modyfikacji: 2018-05-15 10:17:45.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy z dnia 8 maja
2018 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale
Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:28:59 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:31:10.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 25 kwietnia 2018r. w
sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na
rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:16:48 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:18:48.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie
dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:12:22 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:27:50.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:52:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 10:56:52.
ZARZĄDZENIE nr 6/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 stycznia 2018 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2018/2019

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:06:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:08:45.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 02 sierpnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:36:36 | Data modyfikacji: 2017-08-02 14:37:25.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2016

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:46:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:46:43.
ZARZĄDZENIE Nr 10 /2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2017/2018

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:17:31 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:14:34.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie- Jeziory za 2016 rok, sprawozdań
rocznych z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach za 2016 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - część opisowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:21:39.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 16 lutego 2017 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-17 13:34:58 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:06.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 stycznia 2017 r. w
sprawie: powołania rzeczoznawców do
przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów
pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06
Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20
ObowižEzuje od: 2017-01-23
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak