Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Wójta
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
roku 2018 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:52:26 | Data modyfikacji: 2018-02-05 10:56:52.
ZARZĄDZENIE nr 6/2018 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 stycznia 2018 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do publicznego przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2018/2019 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:06:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:08:45.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 02 sierpnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w roku 2017 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:36:36 | Data modyfikacji: 2017-08-02 14:37:25.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2016 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:46:02 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:46:43.
ZARZĄDZENIE Nr 10 /2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych w
Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2017/2018 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:17:31 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:14:34.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Sobienie- Jeziory za 2016 rok, sprawozdań
rocznych z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach za 2016 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Sobienie-Jeziory 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - część opisowa

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2016 - załączniki

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - część opisowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - załączniki

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:12:29 | Data modyfikacji: 2017-05-10 08:21:39.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 16 lutego 2017 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-17 13:34:58 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:06.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 23 stycznia 2017 r. w
sprawie: powołania rzeczoznawców do
przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów
pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06 | Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 12:56:06
Data modyfikacji: 2017-02-28 12:00:20
Obowi~Ezuje od: 2017-01-23
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl