AKCJA STERYLIZACJI/KASTRACJI PSÓW I KOTÓW ORAZ CZIPOWANIA PSÓW
2021-01-13 13:27:07
  ...więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU
2020-12-23 12:29:03
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna, strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
2020-12-21 14:19:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2020-12-11 15:01:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
2020-12-04 15:01:22
  ...więcej

Protokół z konsultacji projektu "Programu wspólpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"
2020-11-23 10:20:39
  ...więcej

Obwieszczenie, że w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna, w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 28 października 2019 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 5 grudnia 2019 r. (data wpływu do tutejszego organu w dniu 6 grudnia 2019 r.), znak: 849/9102/WYGI/Kce/PA/12/2019, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Magdalenę Ciesielską, istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego w terminie od 18 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
2020-11-13 10:57:26
  ...więcej

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 07.09.2020 r. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, m. Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie
2020-11-09 08:31:08
  ...więcej

Informacja dla mieszkańców dotycząca obowiązków wynikających z Programu Ochrony Powietrza
2020-10-22 12:37:51
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Deklaracja o wymianie źródeł ciepła przekazywana w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2020-10-20 09:11:36
  ...więcej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
2020-10-20 09:01:37
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, m. Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie
2020-10-15 12:38:59
  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2020-10-13 14:24:57
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2020/IE - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym
2020-10-09 12:11:55
  ...więcej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
2020-10-08 15:04:07
  ...więcej

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna
2020-10-01 15:10:52
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
2020-09-22 13:13:08
  ...więcej

Obwieszczenie z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna
2020-09-21 08:58:54
  ...więcej

Informacja o rozpatrzeniu uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania publicznego w 2020 r.
2020-09-08 11:12:47
  ...więcej

FUNDUSZ SOŁECKI
2020-08-24 10:36:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 221
następne