Informacja z dn. 22.09.2022r. o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego
2022-09-22 15:28:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 16.09.2022 r. o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice”
2022-09-19 12:48:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2022-09-16 20:07:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku magazynowo-usługowego, zakład produkcji opakowań tekturowych na dz. nr ew. 639 obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory”
2022-09-16 08:12:19
  ...więcej

Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania pn. „VII KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DZIECINÓW 2022”
2022-09-12 17:02:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7841.4.4.2022.JB
2022-09-09 14:48:47
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 roku
2022-08-30 12:56:27
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 24.08.2022 r. Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o postanowieniu i wydanej decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.04.2022
2022-08-29 16:31:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.15.2022.JK z dnia 24.08.2022 r.
2022-08-25 15:57:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 18.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, linie kablowe nN i sS)”
2022-08-22 09:39:26
  ...więcej

Dodatek węglowy
2022-08-18 08:56:37
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, linie kablowe nN i sS)”
2022-08-12 12:08:18
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sobienie-Jeziory
2022-08-05 13:29:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 3/L/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej
2022-07-18 15:49:50
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2022 r.
2022-07-18 10:12:54
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 24.06.2022r.
2022-07-07 18:22:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej nN – 0,23 kV z elementami oświetlenia ulicznego
2022-07-07 18:18:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.4.15.2022.JK z dnia 04.07.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę
2022-07-06 13:22:00
  ...więcej

Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
2022-06-23 13:55:40
  ...więcej

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 2735W w Warszawicach
2022-06-22 08:37:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 318
następne