Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie
2018-08-16 14:39:51
  ...więcej

Zapraszamy na OWOCOBRANIE!
2018-08-10 11:10:14
  ...więcej

Ogłoszenie dotyczące rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PO WM 2024)
2018-08-10 10:44:59
  ...więcej

Zaproszenie na seminarium szkoleniowe „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”
2018-08-10 10:40:33
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-02 15:29:11
  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego
2018-07-30 13:08:06
  ...więcej

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ SZARLOTKĘ W GMINIE SOBIENIE-JEZIORY
2018-07-25 12:46:49
  ...więcej

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO SOŁECKIE PODCZAS OWOCOBRANIA 2018
2018-07-25 11:13:59
  ...więcej

Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w 2018r.
2018-07-23 12:24:29
  ...więcej

Obwieszczenie PI.6733.2.2018
2018-07-20 14:32:24
  ...więcej

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Miłosna
2018-07-20 12:35:49
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
2018-06-29 15:17:49
  ...więcej

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy
2018-06-20 13:13:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-18 16:08:51
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-25 19:12:29
  ...więcej

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce opon
2018-05-24 12:27:58
  ...więcej

Decyzja o lokalizacji celu publicznego
2018-05-15 11:11:55
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-15 11:10:36
  ...więcej

Konkurs plastyczny "Jak wyobrażam sobie Polskę za 100 lat ..."
2018-04-30 14:26:44
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-04-19 07:55:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne