Obwieszczenie zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OTW4430C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dziecinowie
2020-07-01 13:38:37
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1302W w miejscowości Siedzów, gmina Sobienie-Jeziory, w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W w miejscowości Siedzów na terenie powiatu otwockiego w zakresie budowy chodnika”
2020-06-30 15:13:38
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania
2020-06-23 10:05:38
  ...więcej

Powszechny Spis Rolny 2020
2020-06-18 09:52:04
  ...więcej

Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych
2020-06-17 09:14:29
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OTW4430C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2020-06-16 11:50:15
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę zabudowanych nieruchmości stanowiących własność Gminy Sobienie-Jeziory
2020-06-15 11:13:06
  ...więcej

Ogłoszenie o szacowaniu strat
2020-06-15 10:39:05
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Telekomunikacyjnego Obiektu Budowlanego operatora telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 10541 Sobienie
2020-06-05 11:32:31
  ...więcej

Ogłoszenie
2020-06-05 11:29:21
  ...więcej

AKCJA SPRZĄTANIA LASU
2020-06-02 11:45:32
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1302W w miejscowości Siedzów
2020-05-27 08:00:22
  ...więcej

AKCJA STERYLIZACJI/KASTRACJI PSÓW I KOTÓW ORAZ CZIPOWANIA PSÓW
2020-05-22 09:34:32
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2020-05-20 13:40:49
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
2020-05-13 12:13:33
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie
2020-04-30 11:27:33
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
2020-04-30 11:24:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
2020-04-30 11:19:17
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2020-04-27 13:24:07
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2020-04-16 12:34:08
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 189
następne