Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 14.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN
2021-10-21 09:46:29
  ...więcej

Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna
2021-10-19 08:33:59
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
2021-10-15 13:57:07
  ...więcej

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
2021-10-14 10:28:31
  ...więcej

Informacja dot. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie pn. „VI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DZIECINÓW 2021”
2021-09-20 12:24:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.09.2021 r.
2021-09-17 08:21:38
  ...więcej

Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania pn. „VI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DZIECINÓW 2021”
2021-09-08 12:34:46
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z urządzeniami budowlanymi
2021-09-08 12:26:13
  ...więcej

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych
2021-09-06 08:27:05
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-I.7820.2.6.2021.MP
2021-08-24 13:43:16
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, sieci elektroenergetycznej nN, kontenerowych stacji transformatorowych Sn/nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej Sn i nN
2021-08-17 15:07:31
  ...więcej

Sprostowanie decyzji Nr 41/SPEC/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., wydanej na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna”
2021-08-09 13:41:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WA.ZUZ.6.4210.481.2021.TW z dnia 03.08.2021 r.
2021-08-09 12:59:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2021-08-02 10:55:16
  ...więcej

Obowiązek składania Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
2021-07-29 11:31:14
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego SN na terenie działki nr ew. 1123/7 w obr. Śniadków Górny gmina Sobienie – Jeziory
2021-07-28 07:59:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z urządzeniami budowlanymi
2021-07-27 10:48:35
  ...więcej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2021-07-26 15:09:42
  ...więcej

Protokół Komisji Kwalifikacyjnej na dyżur wakacyjny przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory
2021-06-28 12:11:33
  ...więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
2021-06-10 14:33:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 262
następne