Ogłoszenia
Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy
2018-06-20 13:13:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-18 16:08:51
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-25 19:12:29
  ...więcej

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce opon
2018-05-24 12:27:58
  ...więcej

Decyzja o lokalizacji celu publicznego
2018-05-15 11:11:55
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-15 11:10:36
  ...więcej

Konkurs plastyczny "Jak wyobrażam sobie Polskę za 100 lat ..."
2018-04-30 14:26:44
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-04-19 07:55:00
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-04-03 12:23:11
  ...więcej

DEKOMUNIZACJA POMNIKA W SOBIENIACH-JEZIORACH
2018-03-23 10:42:56
21 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r  ...więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
2018-03-13 11:49:07
  ...więcej

Zapraszamy na WIELKANOCNY KIERMASZ RĘKODZIEŁA!
2018-03-09 07:47:46
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przystąpieniu do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-03-05 11:13:41
  ...więcej

Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
2018-03-02 12:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
2018-02-16 10:16:46
  ...więcej

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach zaprasza do udziału w Konkursie na Kartkę Walentynkową
2018-02-07 13:10:27
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
2018-02-05 11:27:39
- ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 - WZÓR  ...więcej

Informacja o rekrutacji do przedszkola, punktów przedszkolnych i klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
2018-01-31 13:38:45
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory podaje do publicznej wiadomości: 1. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach pod  ...więcej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku
2018-01-04 10:43:05
  ...więcej

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2018-01-04 09:17:17
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (te  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 60
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl