Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Dziecinowie
2021-04-09 13:11:41
  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-09 11:10:53
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
2021-04-08 13:10:25
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
2021-04-07 14:28:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2021-04-07 14:22:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2021-04-01 10:47:01
  ...więcej

MIAS MAZOWSZE 2021
2021-03-03 14:21:41
2 marca 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
2021-02-23 08:01:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
2021-02-19 11:05:19
  ...więcej

Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sobienie-Jeziory przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
2021-02-16 11:01:26
  ...więcej

Narodowy Spis Powszechny. Nabór na rachmistrzów
2021-02-02 11:12:13
  ...więcej

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 7 września 2020 r. spółki PKP Polskie linie Kolejowe SA z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”, zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie
2021-02-01 12:08:56
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dziecinów
2021-02-01 11:17:14
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji, znak: WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”
2021-02-01 08:22:21
  ...więcej

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 07.09.2020 r. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek-Łukowski, m. Stoczek-Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie
2021-02-01 08:09:40
  ...więcej

AKCJA STERYLIZACJI/KASTRACJI PSÓW I KOTÓW ORAZ CZIPOWANIA PSÓW
2021-01-13 13:27:07
  ...więcej

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 ROKU
2020-12-23 12:29:03
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna, strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
2020-12-21 14:19:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2020-12-11 15:01:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
2020-12-04 15:01:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 236
następne