Obwieszczenie
2019-12-31 09:10:03
  ...więcej

Uzupełnienie planu polowań zbiorowych na sezon 2019/20202
2019-12-20 14:43:10
  ...więcej

PSP W WARSZAWICACH ZAPRASZA NA JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
2019-12-13 14:37:27
  ...więcej

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH
2019-12-12 12:25:26
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej
2019-11-18 14:24:22
  ...więcej

Zaproszenie na Koncert Organowy
2019-11-12 12:53:56
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 244 Świerk w sezonie 2019/2020
2019-10-29 11:15:53
  ...więcej

Wyniki IV Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Dziecinowie
2019-10-28 09:41:00
  ...więcej

O F E R T A obozu rekreacyjno – narciarskiego z dofinansowaniem z KRUS
2019-10-24 08:51:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gminy Sobienie-Jeziory
2019-10-22 08:42:04
  ...więcej

Plan polowań Koła Łowieckiego nr 1 w Otwocku w sezonie 2019/2020
2019-10-22 08:24:46
  ...więcej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 - 2032
2019-10-22 07:57:54
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
2019-10-18 12:29:56
  ...więcej

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy
2019-09-24 09:29:22
  ...więcej

Termomodernizacja – to się opłaca. Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Powiatu Otwockiego
2019-09-24 09:05:48
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2019-09-19 15:06:38
  ...więcej

IV Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Dziecinów 2019
2019-09-18 10:06:10
  ...więcej

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU OTWOCKIEGO W BRYDŻU SPORTOWYM
2019-09-04 10:14:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji
2019-08-19 15:20:02
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2019-08-14 15:04:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 156
następne