Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z urządzeniami budowlanymi
2021-07-27 10:48:35
  ...więcej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2021-07-26 15:09:42
  ...więcej

Protokół Komisji Kwalifikacyjnej na dyżur wakacyjny przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory
2021-06-28 12:11:33
  ...więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
2021-06-10 14:33:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, sieci elektroenergetycznej nN, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej SN i nN
2021-05-28 08:16:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie złącza kablowego SN
2021-05-28 08:08:35
  ...więcej

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
2021-05-11 13:07:32
  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-11 12:56:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.4.2021.IK1
2021-04-23 13:45:17
  ...więcej

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2021-04-20 14:47:51
  ...więcej

Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Dziecinowie
2021-04-09 13:11:41
  ...więcej

Obwieszczenie
2021-04-09 11:10:53
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
2021-04-08 13:10:25
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
2021-04-07 14:28:53
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2021-04-07 14:22:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
2021-04-01 10:47:01
  ...więcej

MIAS MAZOWSZE 2021
2021-03-03 14:21:41
2 marca 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
2021-02-23 08:01:20
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
2021-02-19 11:05:19
  ...więcej

Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sobienie-Jeziory przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
2021-02-16 11:01:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 246
następne