Obwieszczenie z dnia 26.05.2022 r. o wydanej decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przebudową PE lub PVC o średnicy 160mm na działkach o nr ew. 368, 369, 194, 147 obr. Szymanowice Duże gm. Sobienie-Jeziory
2022-05-27 13:33:37
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Warszawice”
2022-05-18 07:49:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2022-05-02 09:41:10
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowo-usługowego, zakład produkcji opakowań tekturowych, na dz. nr ew. 639 obręb 0022 Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory”
2022-04-28 14:41:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przebudową
2022-04-13 12:28:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w sprawie wydania decyzji znak OŚ.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb Warszawice, gmina Sobienie-Jeziory”
2022-04-12 11:02:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 30.03.2022r.
2022-04-08 08:09:57
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ z dn. 06.04.2022r.
2022-04-07 08:13:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 30.03.2022r.
2022-04-04 15:44:45
  ...więcej

Obwieszczenie PI.6733.1.2022
2022-03-24 13:27:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 16.03.2022r.
2022-03-18 09:57:54
  ...więcej

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Wsparcie dla nowych inwestycji
2022-03-16 10:20:38
  ...więcej

Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z działalności od 20 stycznia 2022 roku do 11 marca 2022 roku
2022-03-11 13:46:33
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2022-03-10 14:03:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dn. 08.03.2022r. OŚ.6220.1.2021
2022-03-08 14:01:25
  ...więcej

Dane dotyczące obywateli Ukrainy na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2022-03-02 09:15:18
Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach informacji o obywatelach Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w prywatnych domach naszych mieszkańców i przybyli do Polski po 24.02.2  ...więcej

POMOC DLA UKRAINY
2022-03-01 10:09:03
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i członka Rady Sołeckiej Sołectwa Warszawice
2022-02-11 15:58:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej średniego oraz niskiego napięcia
2022-01-31 16:25:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.12.2021.PSS
2022-01-12 08:23:52
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 290
następne