Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Sobienie - Jeziory
w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 04 października 2017 r.

Formularz uwag

Projekt „Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Justyna Kwiatkowska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 15:01:38 | Data modyfikacji: 2017-10-05 15:10:37.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 15:01:38
Data modyfikacji: 2017-10-05 15:10:37
Autor: Justyna Kwiatkowska
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
« powrót