Informacja o rekrutacji do przedszkola, punktów
przedszkolnych i klasy pierwszej szkół
podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory podaje do publicznej wiadomości:

1. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2018),
2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (Uchwały Rady Gminy: Nr XXI/89/2017 i NR XXI/90/2017)

Szczegółowe informacje na temat postepowania rekrutacyjnego można uzyskać w publicznym przedszkolu, punktach przedszkolnych i publicznych szkołach podstawowych.

                                                                                                            Wójt
                                                                                                 /-/ Stanisław Wirtek

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2018/2019.
2. UCHWAŁA Nr XXI/89/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
3. UCHWAŁA NR XXI/90/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory

 

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:38:45 | Data modyfikacji: 2018-01-31 13:42:58.
Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:38:45
Data modyfikacji: 2018-01-31 13:42:58
Autor: Danuta Krawczyk
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
« powrót