Ogłoszenia
II Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
2017-09-12 12:05:16
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.
2017-09-05 14:55:09
  ...więcej

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu grójeckiego, piaseczyńskiego, kozienickiego, garwolińskiego, otwockiego
2017-09-01 14:27:15
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „Budowie sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i NN-0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4 kV”
2017-08-28 14:12:15
  ...więcej

Zaproszenie na OWOCOBRANIE
2017-08-22 12:28:47
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2017-08-14 14:27:32
  ...więcej

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017-08-03 14:36:38
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017
2017-08-02 14:38:06
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-07-12 15:15:09
  ...więcej

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA6/32
2017-07-10 09:26:34
  ...więcej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2017-07-06 14:44:32
  ...więcej

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy
2017-06-26 10:55:15
  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2017-06-06 14:22:23
  ...więcej

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
2017-06-06 14:18:27
  ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanych nieruchomości położonych w Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną, będących własnością Gminy Sobienie-Jeziory, w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2017-05-22 11:50:36
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
2017-05-16 10:46:18
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
2017-05-11 10:54:29
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2017-04-27 15:02:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2017-04-21 14:20:27
  ...więcej

Obwieszczenie
2017-03-30 14:49:37
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 58
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl