Ogłoszenia
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2017-06-06 14:22:23
  ...więcej

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
2017-06-06 14:18:27
  ...więcej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanych nieruchomości położonych w Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną, będących własnością Gminy Sobienie-Jeziory, w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2017-05-22 11:50:36
  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
2017-05-16 10:46:18
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
2017-05-11 10:54:29
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2017-04-27 15:02:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2017-04-21 14:20:27
  ...więcej

Obwieszczenie
2017-03-30 14:49:37
  ...więcej

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
2017-03-20 15:44:31
  ...więcej

Terminy opłat środowiskowych
2017-03-09 13:41:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Odbudowa opaski brzegowej OP w m. Gusin, rz. Wisła"
2017-03-01 14:06:56
  ...więcej

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELI PSÓW
2017-02-28 10:47:45
  ...więcej

Kalendarz imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2017 roku
2017-02-22 10:46:03
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-02-21 07:56:43
  ...więcej

Ogłoszenie o Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
2017-02-16 13:23:59
  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 roku
2017-02-08 09:56:07
  ...więcej

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła
2017-01-30 14:36:58
Gmina Sobienie-Jeziory zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych kotłowni w budynkach jednorodzinnych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie. Dotacja wynosi do 75 % koszt  ...więcej

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego dla Gminy Sobienie-Jeziory w 2016 roku
2017-01-24 11:22:22
  ...więcej

Konkurs Walentynkowy
2017-01-23 13:08:02
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu Centrum Logistyczno-Przechowalniczego grupy producentów owoców i warzyw Wilga Fruit Sp. z o.o." w miejscowości Piwonin
2016-12-30 12:44:04
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 46
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory
Wójt Gminy
Stanisław Zygmunt Wirtek
Kontakt:
Tel: 25 685 80 90
Fax: 25 682 05 93
e-mail: gminasj@gminasj.pl