Decyzja o lokalizacji celu publicznego
2018-05-15 11:11:55
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-15 11:10:36
  ...więcej

Konkurs plastyczny "Jak wyobrażam sobie Polskę za 100 lat ..."
2018-04-30 14:26:44
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-04-19 07:55:00
  ...więcej

Obwieszczenie
2018-04-03 12:23:11
  ...więcej

DEKOMUNIZACJA POMNIKA W SOBIENIACH-JEZIORACH
2018-03-23 10:42:56
21 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r  ...więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
2018-03-13 11:49:07
  ...więcej

Zapraszamy na WIELKANOCNY KIERMASZ RĘKODZIEŁA!
2018-03-09 07:47:46
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przystąpieniu do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-03-05 11:13:41
  ...więcej

Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną
2018-03-02 12:26:31
  ...więcej

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
2018-02-16 10:16:46
  ...więcej

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach zaprasza do udziału w Konkursie na Kartkę Walentynkową
2018-02-07 13:10:27
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018
2018-02-05 11:27:39
- ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 - WZÓR  ...więcej

Informacja o rekrutacji do przedszkola, punktów przedszkolnych i klasy pierwszej szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
2018-01-31 13:38:45
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory podaje do publicznej wiadomości: 1. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach pod  ...więcej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku
2018-01-04 10:43:05
  ...więcej

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2018-01-04 09:17:17
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (te  ...więcej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Sobienie - Jeziory w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017-10-05 15:01:38
  ...więcej

III przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz
2017-09-15 14:25:59
  ...więcej

II Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
2017-09-12 12:05:16
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.
2017-09-05 14:55:09
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 76
poprzednie     następne